علوم باغبانی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : --------
 • تعداد صفحات : 206


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم باغباني        
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن و کمبريج  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با باغباني    
 • بررسي ريشه‏ ي زباني واژه باغ               
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علم باغباني از منظر مشاهير      
 • تعريف دقيق از علم باغباني    
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • متابوليت ثانويه گياهي             
 • ميوه‌كاري
 • اصلاح ژنتيکي گياهان            
 • فيزيولوژي پس از برداشت      
 • گياهان دارويي        
 • گلکاري   
 • گلخانه     
 • باغباني ارگانيک     
 • گياه زينتي               
 • تكنولوژي انبارداري
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي علوم باغباني   
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه ي مارکسيستي              
 • نظريه ي اگزيستانسياليستي     
 • نظريه ي روانکاوي 
 • صاحب‌نظران علوم باغباني    
 • کارلس ادوين بسي   
 • لوتر بوربانک         
 • رضا اميد بيگي       
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علوم باغباني     
 • مراكز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مصر باستان           
 • ساکنين کلده، بابل و آشور        
 • چين باستان             
 • يونان قديم
 • روم باستان              
 • قلمرو اسلامي          
 • اروپا در دوران رنسانس          
 • ايالات‌متحده            
 • پيشينه گلکاري        
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان 
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران 
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏هاي مجموعه ‏ي علوم باغباني
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي علوم باغباني           
 • علمي كاربردي امور زراعي و باغي (تكنولوژي توليدات باغي)             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي كاربردي توليد و فرآوري چاي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي علوم باغباني           
 • مهندسي كشاورزي (علوم باغباني)         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي فضاي سبز
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي توليدات گياهي (گياهان دارويي و معطر)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مهندسي كشاورزي - علوم باغباني (توليدات گلخانه‌اي)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي توليدات گياهي (باغباني)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي فضاي سبز (گياهان زينتي در منظر)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم باغباني (بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني/ فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه/ فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها/ فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي/ فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه‌اي و عطري/ فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباني)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم باغباني (سبزي‌کاري/ گياهان دارويي، ادويه‏اي و نوشابه‏اي/ گياهان زينتي/ ميوه كاري)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي توليدات گياهي (اصلاح گياهان باغباني/ توليد محصولات باغباني)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • علوم باغباني (سبزي‌کاري/ گياهان دارويي، ادويه‏اي و نوشابه‏اي/ گياهان زينتي/ ميوه كاري)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم باغباني (بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني/ فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه/ فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها/ فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي/ فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه‌اي و عطري/ فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباني)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي علوم باغباني             
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم باغباني      
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم باغباني             
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم باغباني                
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • باغباني (HORTICULTURE)
 • مهندسي کشاورزي (AGRICULTURAL ENGINEERING)
 • انجمن ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم باغباني                
 • انجمن ژنتيک ايران
 • انجمن بيوتکنولوژي ايران      
 • انجمن علوم باغباني ايران       
 • انجمن گياهان دارويي ايران    

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم باغباني               
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط