روانشناسی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-4-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 481


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم روان‏شناسي   
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ جامع روان‏شناسي- روانپزشکي و زمينه‏ هاي وابسته  
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • فرهنگ واژگان لاتين كمبريج 
 • عبارات قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه ‏ي روان‏شناسي    
 • واژه ‏هاي مترادف ‏با روان‏شناسي             
 • بررسي ريشه‏ ي زباني واژه ‏ي روان‏شناسي              
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علم روان‏شناسي از منظر مشاهير
 • تعريف دقيق از علم روان‏شناسي             
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: رفتار و تغيير رفتار           
 • موضوع دوم: شناخت              
 • موضوع سوم: شخصيت          
 • موضوع چهارم: يادگيري        
 • موضوع پنجم: انگيزش و هيجان             
 • مكاتب علم روان‏شناسي           
 • مکتب اول: ساخت‌گرايي         
 • مکتب دوم: کنش‌گرايي            
 • مکتب سوم: گشتالت‌گرايي      
 • مكتب چهارم: روان‌کاوي         
 • مكتب پنجم: انسان‏گرايي         
 • مكتب ششم: رفتارگرايي
 • مكتب هفتم: شناخت‌گرايي       
 • مکتب هشتم: اجتماع و فرهنگ گرايي     
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي روان‏شناسي    
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي‏ اول: نظريه روانکاوي              
 • نظريه‏ ي دوم: نظريه شرطي‌شدن رفتار کنشگرا      
 • نظريه‏ ي سوم: نظريه رشد شناختي         
 • نظريه‏ ي چهارم: نظريه سلسله مراتب نيازها           
 • نظريه‏ ي پنجم: نظريه اجتماعي- شناختي                
 • صاحب‌نظران روان‏شناسي     
 • ويليام جيمز             
 • ايوان پاولوف           
 • زيگموند فرويد        
 • ادوراد. لي ثورندايك                
 • کرت لوين               
 • ژان پياژه
 • کارل راجرز           
 • اريک اريکسون      
 • بي. اف. اسکينر      
 • آلبرت بندورا           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم روان‏شناسي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي روان‏شناسي 
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته روان‏شناسي
 • کودکان استثنايي ناسازگار       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‌ي روان‏شناسي
 • روان‏شناسي (اصلاح و تربيت)               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • روان‏شناسي (صنعتي و سازماني)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • روان‏شناسي (باليني / روان‏شناسي عمومي / روان‏شناسي كودكان استثنايي)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • راهنمايي و مشاوره (فعاليت‏هاي پرورشي / مشاوره)              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • رشد و پرورش كودكان پيش‌دبستاني (كودكان با نيازهاي ويژه / کودكان عادي)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • روان‏شناسي و آموزش کودکان استثنايي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • آموزش راهنمايي و مشاوره     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • ادامه‌ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‌ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • روان‏شناسي اسلامي (روان‏شناسي مثبت‌گرا)          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي عمومي
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم شناختي           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي (روان‏شناسي باليني)           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي صنعتي و سازماني              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • سنجش و اندازه ‏گيري (روان‏سنجي)         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • كودكان استثنايي (عقب‌ماندگان ذهني)     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي تربيتي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي شخصيت             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‌شناسي باليني (روان‏شناسي خانواده‌درماني)    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مشاوره (توان‌بخشي / خانواده / شغلي / مدرسه)    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مشاوره و راهنمايي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‌ي‌ تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • روان‏شناسي ورزشي               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • روان‏شناسي تربيتي
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي عمومي
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي و آموزش کودکان استثنايي   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • سنجش و اندازه ‏گيري               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مشاوره    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روان‏شناسي (روان‏شناسي سلامت)         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي روان‏شناسي              
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي روان‏شناسي       
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي روان‏شناسي               
 • مؤسسات پژوهشي کشور        
 • مؤسسات پژوهشي منتخب کشورهاي جهان            
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي روان‏شناسي
 • نشريه‎هاي علمي داخلي           
 • مجله‎هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • رياضيات، ميان‏ رشته ‏اي (MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 304)
 • علوم اجتماعي، روش‏ هاي رياضي (SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS)         
 • علوم رفتاري (BEHAVIORAL SCIENCES)        
 • روان‏شناسي (PSYCHOLOGY)             
 • توان‏بخشي (REHABILITATION / SScI)            
 • روان‏شناسي، کاربردي (PSYCHOLOGY, APPLIED)         
 • روان‏شناسي، زيست‏ شناختي (PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL)         
 • روان‏شناسي، باليني (PSYCHOLOGY, CLINICAL)            
 • روان‏شناسي، رشد (PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL)             
 • روان‏شناسي، تربيتي (PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL)
 • روان‏شناسي، تجربي (PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL)              
 • روان‏شناسي، رياضي (PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL)          
 • روان‏شناسي، چندرشته ‏اي (PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY)            
 • روان‏شناسي، روان‏کاوي (PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS)   
 • روان‏شناسي، اجتماعي (PSYCHOLOGY, SOCIAL)           
 • سوءِ مصرف مواد (SUBSTANCE ABUSE)        
 • علوم ورزشي (SPORT SCIENCES)    
 • اخلاق (ETHICS)   
 • مطالعات خانواده (FAMILY STUDIES)
 • پيري‏ شناسي (GERONTOLOGY)        
 • پيشينه علوم اجتماعي (HISTORY OF SOCIAL SCIENCES)              
 • توان‏بخشي (REHABILITATION / ScI)              
 • نيروي کار و روابط صنعتي (INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR)            
 • انجمن ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي روان‌شناسي
 • انجمن روان‏شناسي نظامي ايران             
 • انجمن علمي روان‏شناسي باليني ايران     
 • انجمن ايراني روان‏شناسي       
 • انجمن روان‏شناسي باليني کودک و نوجوان ايران    
 • انجمن روان‌شناسي اجتماعي ايران          
 • انجمن روان‌شناسي ايران        
 • انجمن مشاوره ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي روان‏شناسي
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط