تاریخ

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-15-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 362

قیمت نسخه چاپی: 630,000ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 252,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم تاريخ             
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • دایرة‏المعارف بريتانيکا           
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه‌ تاريخ 
 • بررسي ريشه ‏ي زباني ذيل واژه تاريخ     
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف تاريخ از منظر مشاهير
 • تعريف دقيق از علم تاريخ       
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: تاريخ تمامي رويدادهاي گذشته است 
 • موضوع دوم: اسطوره             
 • موضوع سوم: انسان
 • مکاتب تاريخ           
 • مکتب اول: مکتب تاريخ‌نگاري مدينه     
 • مکتب دوم: تاريخ‏ نگاري عراق
 • مکتب سوم: مکتب آنال           
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي تاريخ              
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه اول: تقدم نظريه           
 • نظريه دوم: عدم ثبت توالي رويدادها بر مبناي زمان وقوع       
 • صاحب‌نظران تاريخ               
 • هردوت   
 • ابن‌خلدون
 • مارک بلوخ              
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم تاريخ          
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان 
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در ايران  
 • پيوست    
 • توانايي‌هاي لازم براي دانشجوي رشته تاريخ          
 • رابطه عليّت و تاريخ               
 • تقسيم‌بندي فلسفه تاريخ            
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏هاي مجموعه‏ ي تاريخ           
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع کنکور رشته‏ ي تاريخ     
 • تاريخ      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • دبيري تاريخ           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ايران‌شناسي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ اسلام             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • تاريخ اهل‌بيت (عليهم ‏السلام)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ معاصر جهان اسلام       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ علم - رياضي در جهان اسلام         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ علم - طب و داروسازي در جهان اسلام          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ علم - فيزيک و فناوري در جهان اسلام          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ علم - نجوم در جهان اسلام             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - اسناد و مدارک آرشيوي و نسخه‌شناسي       
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - مطالعات خليج فارس   
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - مطالعات قفقاز و آسياي مرکزي  
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات تاريخ تشيع               
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ اسلام 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ ايران اسلامي    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ ايران باستان      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ عمومي جهان    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ تشيع 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ انقلاب اسلامي  
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زبا‏ن‏هاي باستاني ايران و بين‌النهرين      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ايران‌شناسي - تاريخ
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ايران‎شناسي - عمومي             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ايران‎شناسي - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه تحصيل (خارج از کشور)    
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • تاريخ تشيع اثني عشري          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ تشيع              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ اهل‌بيت عليهم‌السلام             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ اسلام 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ - تاريخ ايران قبل از اسلام             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تاريخ انقلاب اسلامي              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي تاريخ        
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي تاريخ
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي تاريخ         
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي تاريخ           
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • مطالعات منطقه ‏اي (AREA STUDIES) 
 • تاريخ و فلسفه علم (HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE)      
 • انسان‌شناسي (ANTHROPOLOGY)     
 • مطالعات نژادي (ETHNIC STUDIES) 
 • تاريخ (HISTORY) 
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي تاريخ           
 • انجمن ترويج علم ايران           
 • جمعيت توسعه علمي ايران     
 • انجمن ايراني تاريخ اسلام       
 • انجمن ايراني تاريخ

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي تاريخ          
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط