زبان و ادبیات فارسی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 8-16-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 248


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم زبان و ادبيات فارسي     
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه‌هاي ادبيات، زبان و فارسي 
 • واژه‏‏ هاي مترادف ‌با زبان و ادبيات فارسي
 • بررسي ريشه‏ ي زباني واژه‌هاي ادبيات، زبان و فارسي           
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف زبان و ادبيات فارسي از منظر مشاهير        
 • تعريف دقيق از علم زبان و ادبيات فارسي
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: علوم ادبي          
 • موضوع دوم: انواع ادبي         
 • موضوع سوم: ادبيات داستاني 
 • موضوع چهارم: ادبيات تعليمي
 • موضوع پنجم: تراژدي يا غم‏نامه             
 • موضوع ششم: ادب غنايي       
 • موضوع هفتم: نقد ادبي            
 • موضوع هشتم: زبان دري (فارسي نو)    
 • موضوع نهم: تأثير عربي در فارسي        
 • موضوع دهم: سبک ادبي        
 • مکاتب زبان و ادبيات فارسي   
 • مکتب اول: مكتب ساختارگرايي (مکتب نقادي)      
 • مكتب دوم‏: رئاليسم (مکتب هنري)          
 • مكتب سوم: سورئاليسم (مکتب هنري)    
 • مكتب چهارم: مكتب روان تحليلي (مکتب نقادي)    
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي زبان و ادبيات فارسي      
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه اول: نظريه فرماليستي 
 • نظريه سوم: محور هم‌نشيني و جانشيني زبان          
 • نظريه دوم: هم‌زماني و درزماني زبان     
 • نظريه چهارم: منطق مكا‏لمه    
 • نظريه پنجم: روايت‌شناسي      
 • نظريه ششم: نشانه‌شناسي        
 • نظريه هفتم: شالوده شكني       
 • نظريه هشتم: نظريه قرائت     
 • نظريه نهم: روانكاوي ساختاري              
 • نظريه يازدهم: هرمنوتيك        
 • نظريه دوازدهم: نظريه روان تحليلي       
 • نظريه سيزدهم: فمينيسم ادبي  
 • صاحب‌نظران زبان و ادبيات فارسي       
 • محمد قزويني          
 • علي‌اکبر دهخدا       
 • ابراهيم پورداوود     
 • محمدتقي بهار         
 • بديع‌الزمان فروزانفر
 • سيد محمدعلي جمال‌زاده          
 • جلال‌الدين همايي    
 • محمدجعفر محجوب
 • عبدالحسين زرين‌کوب             
 • غلامحسين يوسفي   
 • مهرداد بهار             
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم زبان و ادبيات فارسي  
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي زبان و ادبيات فارسي   
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي زبان و ادبيات فارسي              
 • تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • زبان و ادبيات فارسي (دانشجويان غير ايراني مقيم خارجي)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي زبان و ادبيات فارسي              
 • زبان و ادبيات فارسي - دبيري 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • آموزش زبان و ادبيات فارسي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • زبان و ادبيات فارسي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم اسلامي رشته زبان و ادبيات فارسي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادبيات داستاني        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • دبيري زبان و ادبيات فارسي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • آموزش زبان و ادبيات فارسي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زبان و ادبيات فارسي              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زبان و ادبيات فارسي - ادبيات تطبيقي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زبان و ادبيات فارسي - ادبيات كودك و نوجوان       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بلاغت و نقد ادبي    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • زبان و ادبيات فارسي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زبان و ادبيات فارسي - ادبيات عرفاني    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زبان و ادبيات فارسي - ادبيات غنايي      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي زبان و ادبيات فارسي         
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي زبان و ادبيات فارسي
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي زبان و ادبيات فارسي   
 • نشريه‌ هاي علمي داخلي           
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي زبان و ادبيات فارسي   
 • انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي          
 • انجمن زبان و ادبيات فارسي ايران          
 • انجمن نقد ادبي ايران               

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي زبان و ادبيات فارسي  
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط