کلام

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-44-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 172


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه 
 • تعاریف و موضوعات علم کلام 
 • تعریف لغوی 
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان معین
 • فرهنگ واژگان لاتین کمبریج 
 • فرهنگ واژگان لاتین آکسفورد
 • واژه هاي مترادف با علم کلام 
 • تعریف تخصصی 
 • تعریف کلام از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم کلام
 • سؤالات اساسی 
 • موضوعات اصلی 
 • معاد
 • نبوت
 • صفات باری تعالی
 • افعال باری تعالی
 • امامت
 • وعده و وعید
 • مکاتب کلام 
 • مکتب معتزله
 • مکتب اشعری
 • مکتب امامیه
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های علم کلام 
 • زمینه های پیدایش   
 • سیر نظریه ها 
 • نظریه ی «کسب»
 • نظریه ی رؤیت خداوند
 • نظریه ی «کلام نفسی و کلام حادث»
 • نظریه ی «حُسن و قبح شرعی »
 • نظریه ی اشاعره دربارهی صفات 
 • نظریه ی «حُ سن و قبح عقلی»
 • نظریه ی تفویض
 • نظریه ی «منزله بینالمنزلتین »
 • نظریه ی توحید صفاتی
 • نظریه ی جزء لایتجری
 • صاحب نظران کلام 
 • اشعری
 • ابن فورَک 
 • شیخ مفید
 • شیخ طوسی 
 • غزالی
 • شهرستانی
 • فخر رازی 
 • خواجه نصیر طوسی
 • علامه حلّی 
 • ابن تیمیّه
 • تفتازانی
 • ابن خلدون
 • سید شریف جرجانی
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم کلام 
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه 
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی کلام 
 • مقطع کارشناسي پیوسته 
 • منابع کنکور رشته ی کلام 
 • کلام اسلامی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور) 
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته 
 • کلام شیعه
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • کلام اسلامی
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • منطق فهم دین
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری 
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور) 
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور) 
 • مقطع دکتري PhD
 • کلام (کلام امامیه) 
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس    
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مذاهب کلامي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • کلام اسلامی
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • کلام (ادیان غیرابراهیمی/ فلسفه دین و مسائل کلامی جدید  کلام اسلامی/ کلام تطبیقی/ یهود ومسیحیت) 
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • جریان های کلامي معاصر (خاص جامعه المصطفي العالمیه )
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه 
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی کلام 
 • مؤسسه های پژوهشی کشور   
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه ای علمی مرتبط با مجموعه ی کلام 
 • نشریه های علمی داخلي 
 • مجله های علمی نمایه شده در ISI
 • ارتباطات( COMMUNICATION)
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی کلام 
 • انجمن ایرانی تاریخ فلسفه
 • انجمن حکمت و فلسفه ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه 
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی کلام 
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی 
 • معرفی مؤسسه 

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط