مهندسی مکانیک

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-13-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 540

قیمت نسخه چاپی: 832,500ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 333,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي مکانيک           
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • عبارات (جملات قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه مكانيك)
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مهندسي مكانيك از منظر مشاهير
 • تعريف دقيق مهندسي مكانيك  
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي مهندسي مکانيک            
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • قوانين حرکت نيوتون              
 • قوانين ترموديناميک
 • صاحب‌ نظران مهندسي مکانيک             
 • بديع‌الزمان جزري   
 • آيزاک (اسحاق) نيوتن            
 • جيمز وات               
 • آيزاک مريت سينگر
 • ساموئل کولت          
 • نيکلاوس آوگوست اتو             
 • آلفرد نوبل
 • گوتليپ ديملر          
 • کارل فردريک بنز  
 • رودلف ديزل           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم مهندسي مکانيک        
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي مهندسي مکانيک         
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي مهندسي مکانيک    
 • کاردان فني مکانيک ‏- ‏تأسيسات تهويه و تبريد         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني مکانيک ماشين‌آلات              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني ماشين‌آلات            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • كاردان فني تأسيسات تهويه و تبريد         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • كاردان فني ساخت و توليد       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مکانيک-تأسيسات   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني صنايع اتومبيل      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • نقشه‌کشي صنعتي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني تأسيسات بهداشتي و گازرساني             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کارداني فني عمليات حرارتي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني مکانيک تأسيسات صنايع نفت              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • معلم فني مکانيک خودروها     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي‏ كاربردي تكنسين حرفه‌اي (ماشين‌افزار)        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني مکانيک-ابزارسازي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني مکانيک-ماشين ‏ابزار            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‏ ي مهندسي مکانيک        
 • مهندسي مکانيک (بيومکانيک / تأسيسات / حرارت و سيالات / خودرو / ساخت و توليد / سيستم‏هاي ديناميكي و كنترل / طراحي مکانيکي / مكاترونيك / مکانيک جامدات / نيروگاه و انرژي / هوافضا)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ماشين‌آلات              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي راه‌آهن-بهره‌برداري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي راه‌آهن-جريه             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي راه‌آهن - خط و سازه‏ هاي ريلي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي علمي-كاربردي مکانيک (نيروگاه)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي تعمير و نگهداري (هليکوپتر)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • تربيت دبير فني قالب سازي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت معلم فني - تأسيسات حرارتي و برودتي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت معلم فني –ريخته‏ گري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تربيت دبير فني مکانيک خودرو             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي مکانيک - طراحي كاربردي      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس طراحي کاربردي:               
 • تبديل انرژي (آموزشي / پژوهشي)        
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ساخت و توليد          
 • معرفي رشته‏           
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مكـاتـرونيـك (اتوماتيك و كنترل توليد / ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر/ طراحي ربات‏ ها و سيستم ‏هاي مكاترونيكي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي تکنولوژي ميکروماشين            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي خطوط راه‌آهن           
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مکانيک-سيستم محرکه خودرو 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي تسليحات (سلاح / مهمات)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مهندسي مکانيک (تبديل انرژي / طراحي جامدات)
 • معرفي    
 • منابع کنکور (تبديل انرژي)    
 • منابع کنکور (طراحي جامدات)              
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مکانيک (ماشين‌هاي ريلي / خط و سازه‏ هاي ريلي)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس مهندسي مکانيک (ماشين‌هاي ريلي / خط و سازه‌هاي ريلي)               

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مهندسي مکانيک      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مکانيک               
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مکانيک       
 • مؤسسات پژوهشي کشور        
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مکانيک         
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • مهندسي، ساخت (ENGINEERING, MANUFACTURING)            
 • مهندسي، مکانيک (ENGINEERING, MECHANICAL)   
 • مکانيک (MECHANICS)     
 • فيزيک، سيالات و پلاسما (PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS)         
 • رباتيک (ROBOTICS)          
 • ترموديناميک (THERMODYNAMICS)             
 • خودکارسازي و سيستم‏هاي کنترل (AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)             
 • فناوري ساخت‌وساز (CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY)     
 • دانش و فناوري حمل‌ونقل (TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY)          
 • ابزار دقيق و كاربرد ابزار دقيق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)              
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مکانيک         
 • انجمن سيستم‏هاي هوشمند ايران              
 • انجمن آموزش نظام مهندسي ايران          
 • انجمن احتراق ايران
 • انجمن تأسيسات حرارتي و برودتي ايران
 • انجمن جوشكاري و آزمايش‌هاي غيرمخرب ايران   
 • انجمن خودروهاي گازسوز ايران            
 • انجمن مكاترونيك ايران           
 • انجمن مكانيك سنگ ايران       
 • انجمن مهندسي حمل‌ونقل ريلي ايران      
 • انجمن مهندسي خودرو ايران   
 • انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران        
 • انجمن مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران     
 • انجمن مهندسي مكانيك ايران   
 • انجمن نگهداري و تعميرات ايران           
 • انجمن هيدروليك ايران            
 • انجمن انرژي ايران 
 • انجمن خلأ ايران     
 • انجمن سازه‌هاي فولادي ايران 

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مکانيک        
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط