مهندسی پلیمر

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 6-7-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 185


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي پليمر
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان لاتين كمبريج 
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • بررسي ريشه زباني واژه مهندسي پليمر  
 • تعريف تخصصي
 • تعريف مهندسي پليمر از منظر مشاهير   
 • تعريف دقيق از علم مهندسي پليمر          
 • سؤالات اساسي
 • موضوعات اصلي   
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي مهندسي پليمر
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه‏ ي اول: ککوله در سال 1858 اظهار داشت که اتم‌هاي کربن چهار ظرفيتي هستند.        
 • نظريه ي دوم: در سال 1874 رابطه بين فعاليت نوري و ساختمان مولکولي توسط وانتهف کشف شد.      
 • نظريه ي سوم: پليمرها نوع خاصي از ايزومرها هستند.          
 • صاحب نظران مهندسي پليمر  
 • هرمن اشتودينگر    
 • هرمن مارک           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم مهندسي پليمر             
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏هاي مجموعه‏ ي مهندسي پليمر              
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي مهندسي پليمر         
 • مهندسي پليمر (صنايع پليمر)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي پليمر (تكنولوژي و علوم رنگ) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد               
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي علوم و تکنولوژي پليمر             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • صنايع رنگ           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي پليمر         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مهندسي پليمر - مهندسي فرآيند پليمريزاسيون         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي پليمر (نانوفناوري)    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي علوم و فناوري چاپ  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مهندسي پليمر         
 • معرفي    
 • منابع كنكور گرايش صنايع پليمر            
 • منابع كنكور گرايش فرآيندهاي پليمريزاسيون          
 • منابع كنكور گرايش کارشناس رنگ و چاپ             
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي رنگ (روكش‌هاي سطح/ فيزيك رنگ/ مواد رنگ‌زا)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مهندسي پليمر           
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پليمر    
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پليمر            
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پليمر              
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • علوم پليمري (POLYMER SCIENCE) 
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه ي مهندسي پليمر              
 • انجمن پليمر ايران   
 • انجمن صنايع رنگ ايران       
 • انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران       

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ي مهندسي پليمر             
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط