صنایع دستی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 6-52-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 186


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم صنايع دستي  
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه صنايع دستي 
 • واژه‌هاي مترادف‌ با صنايع دستي            
 • بررسي ريشه زباني واژه صنايع دستي   
 • تعريف تخصصي   
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • ارتباط هنر و صنعت در صنايع دستي     
 • کارکردهاي صنايع دستي در گردشگري و مبادلات فرهنگي   
 • وضعيت اقتصاد و صنايع دستي              
 • وضعيت صنايع دستي در کشورهاي جهان سوم، در حال توسعه و کشورهاي صنعتي             
 • جايگاه ويژه آن در هنر ايران   
 • مکاتب علم صنايع دستي         
 • هنر و صنايع           
 • مکتب و انجمن صنايع دستي آلمان (ورک بود)       
 • جنبش آرنوو (آرت نوو)          
 • مکتب سقاخانه‌اي    
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏هاي صنايع دستي   
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه ‏ي اول: هنر و ميمسيس 
 • نظريه دوم: محاکات در هنر اسلامي       
 • نظريه سوم: ويليام موريس و جنبش هنر و پيشه‌ها   
 • نظريه چهارم: سنت‌گرايان و هنر            
 • نظريه پنجم: مرگ هنر، دانتو و بلتينگ  
 • صاحب‌نظران صنايع دستي    
 • جان راسکين           
 • ويليام موريس          
 • آرتور اپهام پوپ      
 • تيتوس بورکهارت   
 • هنري کربن            
 • سيد حسين نصر      
 • آندره گدار
 • ريچارد اتينگهاوزن
 • محمد مددپور           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم صنايع دستي               
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران  
 • تاريخچه صنايع دستي از منظر جهاني    
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي صنايع دستي
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي صنايع‌دستي            
 • صنايع‌دستي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي صنايع‌دستي            
 • هنرهاي صناعي (آبگينه/ سفال / فلز/ كاشي / منبت و معرق / نساجي سنتي)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • صنايع‌دستي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • هنر اسلامي (سفال / شيشه / نگارگري / هنر و صنايع چوب / هنر و صنايع فلز) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • علمي-كاربردي صنايع‌دستي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • صنايع‌دستي (هنرهاي سنتي/ پژوهشي هنرهاي سنتي / خوشنويسي و کتاب‌آرايي / طراحي و توليد / طراحي و نقاشي سنتي)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • هنر اسلامي (چوب / سفال سراميك / فلز / نگارگري)           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي صنايع دستي      
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي صنايع دستي             
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي صنايع دستي                
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي صنايع دستي               
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط