هنرهای کاربردی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 4-72-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 196


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم هنرهاي کاربردي          
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان سخن              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه هنرهاي کاربردي         
 • واژه‌هاي مترادف‌ با هنرهاي کاربردي    
 • بررسي ريشه زباني هنرهاي کاربردي   
 • تعريف تخصصي
 • تعريف هنرهاي کاربردي از منظر مشاهير             
 • تعريف دقيق از علم هنرهاي کاربردي    
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: اقتصاد و هنرهاي کاربردي               
 • موضوع دوم: خلاقيت در هنرهاي کاربردي            
 • موضوع سوم: وجه کاربردي و زيبايي در هنرهاي کاربردي   
 • مکاتب هنرهاي کاربردي        
 • مکتب اول: آرت نوو (جنبش هنر نو)      
 • مکتب دوم: مکتب گلاسکو      
 • مکتب سوم: سبک انشعاب وين
 • مکتب چهارم: ورک بوند آلمان
 • مکتب پنجم: مکتب دِاستيل      
 • مکتب ششم: سبک کنستروکتيويسم         
 • مکتب هفتم: سبک آرت دکو    
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي هنرهاي کاربردي           
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه اول: هنر و پوئسيس  
 • نظريه‏ دوم: هنر و مدرنيسم  
 • نظريه‏ سوم: هنر و کارکردگرايي         
 • نظريه‏ چهارم: هنر و پست مدرنيسم     
 • صاحب‌نظران هنرهاي کاربردي            
 • هنري کول              
 • ويليام موريس          
 • پيتر برنس               
 • والتر گروپيوس       
 • ابوالحسن غفاري (1283-1229هـ .ق)    
 • مرتضي مميز (1384_1315)
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم هنرهاي کاربردي       
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در جهان  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي هنرهاي کاربردي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي هنرهاي کاربردي   
 • چاپ        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • طراحي صنعتي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • طراحي پارچه و لباس (طراحي بافت پارچه / طراحي چاپ پارچه / طراحي لباس)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • طراحي لباس           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • طراحي پارچه         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • علمي كاربردي طراحي پوشاك
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي كاربردي طراحي و تكنولوژي دوخت            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • طراحي صنعتي      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • طراحي پارچه و لباس             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي هنرهاي کاربردي
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي هنرهاي کاربردي      
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي هنرهاي کاربردي        
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • دانش تصوير برداري و فناوري عکاسي (IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY)   

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي هنرهاي کاربردي       
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط