پاتوبیولوژی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-70-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 224


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتارفصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم پاتوبیولوژی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان معین
 • فرهنگ واژگان لاتین آکسفورد
 • عبارات (جملات)قید شده در فرهنگ واژگان در ذیل واژه پاتوبیولوژی
 • واژه های مترادف با پاتوبیولوژی
 • بررسي ریشه زباني واژه پاتوبیولوژی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف پاتوبیولوژی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم پاتوبیولوژی
 • سؤالات اساسی
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های پاتوبیولوژی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه اول: پیدایش خود به خودی ماده زنده از مادهی غیر زنده
 • نظریه دوم: درون همزیستي
 • نظریه سوم: نظریه سلولی
 • صاحب نظران پاتوبیولوژی
 • لوئی پاستور
 • رابرت کُخ
 • الکساندر فلمینگ
 • دکتر رضا نقشینه
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم پاتوبیولوژی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • دید کلی نسبت به علم پاتوبیولوژی
 • تاریخچه
 • ویروس ها
 • پریون ها
 • باکتری ها
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی پاتوبیولوژی
 • مقطع کارشناسي پیوسته
 • منابع کنکور رشته ی پاتوبیولوژی
 • علوم آزمایشگاهي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • مقطع کارشناسي ناپیوسته
 • علوم آزمایشگاهي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته
 • انگل شناسی دامپزشکي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • قارچ شناسي دامپزشکي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ایمنی شناسی دامپزشکي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • باکتری شناسی
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع دکتري PhD
 • آسیب شناسی دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • بیوتکنولوژي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • انگل شناسی دامپزشکي (تکیاخته و بندپا / کرم شناسي)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • قارچ شناسي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • میکروبیولوژي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ایمنی شناسی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • باکتری شناسی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ویروس شناسی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • نرم افزارهای مرتبط با مجموعه ی پاتوبیولوژی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی پاتوبیولوژی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی پاتوبیولوژی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده در ISI
 • انگل شناسی(PARASITOLOGY)
 • آسیب شناسی(PATHOLOGY)
 • ویروس شناسی(VIROLOGY)
 • علوم دامپزشکی(VETERINARY SCIENCES)
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی پاتوبیولوژی
 • انجمن علمی آسیب شناسی ایران
 • انجمن علمی انگل شناسان ایران
 • انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
 • انجمن علمی میکروب شناسان ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی پاتوبیولوژی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط