آب

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-53-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 264


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم آب
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با آب و آبياري             
 • بررسي ريشه زباني آب          
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علم آب / آبياري از منظر مشاهير               
 • تعريف دقيق از علم آب           
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي
 • موضوع اول: معيارهاي انتخاب روش‌هاي مناسب آبياري       
 • موضوع دوم: آبياري سطحي   
 • موضوع سوم: سيستم‌هاي آبياري کم فشار
 • موضوع چهارم: سيستم‌هاي آبياري تحت‌فشار         
 • موضوع پنجم: سيستم آبياري قطره‏اي     
 • موضوع ششم: آبياري باراني  
 • موضوع هفتم: آبياري زيرزميني             
 • موضوع هشتم: سازه‌هاي انتقال آب         
 • موضع نهم: منابع آب              
 • موضوع دهم: منابع آب آبياري
 • موضوع يازدهم: هيدرولوژي  
 • موضوع دوازدهم: مديريت آب
 • مکاتب آب               
 • مکتب اول: مکتب ملطي         
 • مکتب دوم: پارادايم آب الن (مدرنيته بازتابي)         
 • مکتب سوم: پارادايم جديد آب  
 • زمينه‏هاي پيدايش علم آب        
 • صاحب‌نظران علم آب             
 • دانيل برنولي           
 • رابرت منينگ         
 • هنري دارسي          
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم آب              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • پيش بيني آينده علم آب             
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي آب
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور مجموعه ‏ي آب     
 • تكنولوژي آبياري    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور مجموعه ‏ي آب         
 • مهندسي كشاورزي- آب          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي كشاورزي- آب (آبياري و زهكشي / سازه‌هاي آبي / منابع آب) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي آبياري       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي كشاورزي (سازه‏ هاي آبي)         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي (مهندسي منابع آب)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي (آبياري و زهكشي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • آبياري و زهكشي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آب (سازه‏ هاي آبي)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آب (منابع آب)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي آب            
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي آب             
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي آب               
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • منابع آب (WATER RESOURCES)     
 • مهندسي كشاورزي (AGRICULTURAL ENGINEERING)
 • علوم محيطي (ENVIRONMENTAL SCIENCES)             
 • علوم زميني ميان‌رشته‌اي (GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY)            
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي آب               
 • انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران    
 • انجمن آبياري و زهكشي ايران
 • انجمن سيستم‌هاي سطوح آبگير باران ايران            
 • انجمن مهندسي آبياري و آب ايران          
 • فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم
 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي آب              
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط