مواد غذایی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-57-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 238


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مواد غذايي     
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با عبارت مواد غذايي   
 • بررسي ريشه‏ ي زباني واژه غذا               
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مواد غذايي از منظر مشاهير       
 • تعريف دقيق از علم مواد غذايي               
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: فناوري تبديل مواد غذايي  
 • موضوع دوم: شيمي مواد غذايي              
 • موضوع سوم: ميكروبيولوژي مواد غذايي               
 • موضوع چهارم: بسته‌بندي مواد غذايي    
 • موضوع پنجم: فيزيولوژي پس از برداشت
 • موضوع ششم: بهداشت مواد غذايي         
 • موضوع هفتم: ايمني و سلامت غذايي     
 • موضوع هشتم: پاستوريزاسيون               
 • موضوع نهم: استريليزيزاسيون               
 • موضوع دهم: مسموميت غذايي               
 • موضوع يازدهم: بيوتکنولوژي غذايي     
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي مواد غذايي     
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه مالتوس         
 • نظريه اسپنسر         
 • صاحب‌نظران علم مواد غذايي
 • نيکلاس اپرت         
 • لويي پاستور            
 • پيشينه صنايع غذايي و اولين مراکز آموزشي و پژوهشي         
 • پيشينه توسعه صنايع غذايي در جهان      
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران (قبل از تشكيل دانشگاه)        
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • سامانه‌هاي مديريت و ارتقاي کيفيت در صنايع غذايي             
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي مواد غذايي   
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته   
 • تکنولوژي مواد غذايي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي‏كاربردي صنايع قندسازي با گرايش‌هاي «چغندر قند / نيشکر»     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‏ ي مواد غذايي  
 • علوم و صنايع غذايي               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي با گرايش‌هاي (تكنولوژي مواد غذايي / شيمي مواد غذايي / ميكروبيولوژي مواد غذايي)     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي با گرايش‌هاي «بيوتكنولوژي غذايي / علوم و مواد غذايي / فناوري تبديل مواد غذايي / مهندسي صنايع غذايي»       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • صنايع فرآورده‌هاي كشاورزي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • علوم و صنايع غذايي (تكنولوژي مواد غذايي / شيمي موادغذايي / مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي / ميكروبيولوژي مواد غذايي)               
 • معرفي    
 • منابع كنكور گرايش تکنولوژي مواد غذايي             
 • منابع كنكور گرايش شيمي مواد غذايي    
 • منابع كنكور گرايش مهندسي صنايع غذايي             
 • منابع كنكور گرايش ‏هاي ميكروبيولوژي مواد غذايي / بهداشت مواد غذايي             
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مواد غذايي
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مواد غذايي         
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مواد غذايي                
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مواد غذايي   
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • علم و فناوري تغذيه (FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY)             
 • ميکروبيولوژي (MICROBIOLOGY)  
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مواد غذايي   
 • انجمن علمي ميكرو‌ب‌شناسان ايران         
 • انجمن علوم و صنايع غذايي ايران           
 • جمعيت فناوري نيشكر ايران   

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مواد غذايي  
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط