محیط زیست

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 2-43-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 563


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم محيط‌‌‌‌زيست   
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با محيط زيست            
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف محيط زيست از منظر مشاهير     
 • تعريف دقيق از علم محيط‏زيست             
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: تنوع زيستي      
 • موضوع دوم: بوم‌سازگان يا اکوسيستم      
 • موضوع سوم: زيست‌گاه          
 • موضوع چهارم: تعيين شرايط محيط زيستي           
 • موضوع پنجم: آلودگي هوا       
 • موضوع ششم: آلودگي خاک    
 • موضوع هفتم: آلودگي آب        
 • موضوع هشتم: آلودگي صوتي
 • موضوع نهم: محيط طبيعي     
 • موضوع دهم: محيط انسان ساخت           
 • موضوع يازدهم: شاخص‌هاي سلامت محيطي         
 • موضوع دوازدهم: پاک‌سازي محيط‌زيست              
 • موضوع سيزدهم: محيط‌زيست طبيعي و انساني      
 • مکاتب محيط‌‌‌‌زيست
 • مکتب اول: بوم‏گرايي              
 • مکتب دوم: اخلاق زيست‌محيطي            
 • مکتب سوم: جهان‌گرايي          
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي محيط‌‌‌‌زيست    
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه ارسطو         
 • نظريه ژان بدن       
 • نظريه منتسکيو       
 • نظريه هنري توماس باکل       
 • نظريه الزورث هانتينگتون     
 • نظريه گايا               
 • مدل ناحيه زندگي هلدريج        
 • محدوديت‌هاي زيست‌محيطي  
 • پايداري اکولوژيکي 
 • صاحب‌نظران محيط‌‌‌‌زيست     
 • جان مير  
 • آلدو لئوپولد              
 • راشل کارسون         
 • جيمز لاولاک          
 • ديويد آتنبرگ           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم محيط‌‌‌‌زيست                
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي محيط‌‌‌‌زيست 
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته محيط‌زيست               
 • تكنولوژي محيط‌زيست            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي محيط‌زيست            
 • محيط‌زيست            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • محيط‌زيست            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • آموزش محيط‌زيست
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • محيط‌زيست (ارزيابي و آمايش سرزمين / آلودگي‏ هاي محيط‌زيست / زيستگاه ‏ها و تنوع زيستي)           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • محيط‌زيست (آلودگي‏ هاي محيط‌زيست / آمايش محيط‌زيست / تنوع زيستي)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور محيط‌زيست - آلودگي‏ هاي محيط‌زيست
 • منابع كنكور محيط‌زيست - آمايش محيط‌زيست      
 • منابع كنكور محيط‌زيست - تنوع زيستي 
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي محيط‌‌‌ زيست              
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي محيط‌‌‌‌زيست       
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي محيط‌‌‌‌زيست
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه ي محيط‌‌‌‌زيست
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • مهندسي محيطي (ENGINEERING, ENVIRONMENTAL)             
 • مطالعات محيطي (ENVIRONMENTAL STUDIES)         
 • علوم محيطي (ENVIRONMENTAL SCIENCES)             
 • حفظ تنوع زيستي (BIODIVERSITY CONSERVATION)  
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه ي محيط‌‌‌ زيست
 • انجمن انرژي ايران 
 • انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران           
 • انجمن محيط‌زيست ايران        

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي محيط‌‌‌‌زيست                
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط