محیط زیست

  • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
  • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
  • شابک : 2-43-7857-600-978
  • تعداد صفحات : 563


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

  • مقدمه      
  • تعاريف و موضوعات علم محيط‌‌‌‌زيست   
  • تعريف لغوي           
  • فرهنگ واژگان دهخدا             
  • فرهنگ واژگان عميد              
  • فرهنگ واژگان معين              
  • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن  
  • واژه‌هاي مترادف‌ با محيط زيست            
  • تعريف تخصصي   
  • تعريف محيط زيست از منظر مشاهير     
  • تعريف دقيق از علم محيط‏زيست             
  • سؤالات اساسي        
  • موضوعات اصلي   
  • موضوع اول: تنوع زيستي      
  • موضوع دوم: بوم‌سازگان يا اکوسيستم      
  • موضوع سوم: زيست‌گاه          
  • موضوع چهارم: تعيين شرايط محيط زيستي           
  • موضوع پنجم: آلودگي هوا       
  • موضوع ششم: آلودگي خاک    
  • موضوع هفتم: آلودگي آب        
  • موضوع هشتم: آلودگي صوتي
  • موضوع نهم: محيط طبيعي     
  • موضوع دهم: محيط انسان ساخت           
  • موضوع يازدهم: شاخص‌هاي سلامت محيطي         
  • موضوع دوازدهم: پاک‌سازي محيط‌زيست              
  • موضوع سيزدهم: محيط‌زيست طبيعي و انساني      
  • مکاتب محيط‌‌‌‌زيست
  • مکتب اول: بوم‏گرايي              
  • مکتب دوم: اخلاق زيست‌محيطي            
  • مکتب سوم: جهان‌گرايي          
  • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي محيط‌‌‌‌زيست    
  • زمينه‏ هاي پيدايش    
  • سير نظريه ‏ها          
  • نظريه ارسطو         
  • نظريه ژان بدن       
  • نظريه منتسکيو       
  • نظريه هنري توماس باکل       
  • نظريه الزورث هانتينگتون     
  • نظريه گايا               
  • مدل ناحيه زندگي هلدريج        
  • محدوديت‌هاي زيست‌محيطي  
  • پايداري اکولوژيکي 
  • صاحب‌نظران محيط‌‌‌‌زيست     
  • جان مير  
  • آلدو لئوپولد              
  • راشل کارسون         
  • جيمز لاولاک          
  • ديويد آتنبرگ           
  • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم محيط‌‌‌‌زيست                
  • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
  • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
  • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
  • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
  • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

  • مقدمه      
  • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي محيط‌‌‌‌زيست 
  • مقطع کارداني ناپيوسته           
  • منابع كنكور رشته محيط‌زيست               
  • تكنولوژي محيط‌زيست            
  • معرفي    
  • فهرست دروس        
  • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
  • مقطع كارشناسي پيوسته          
  • منابع كنكور رشته ‏ي محيط‌زيست            
  • محيط‌زيست            
  • معرفي    
  • فهرست دروس        
  • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
  • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
  • محيط‌زيست            
  • معرفي    
  • فهرست دروس        
  • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
  • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد
  • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
  • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
  • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
  • آموزش محيط‌زيست
  • معرفي    
  • منابع كنكور            
  • فهرست دروس        
  • منابع پيشنهادي دروس            
  • محيط‌زيست (ارزيابي و آمايش سرزمين / آلودگي‏ هاي محيط‌زيست / زيستگاه ‏ها و تنوع زيستي)           
  • معرفي    
  • منابع كنكور            
  • فهرست دروس        
  • منابع پيشنهادي دروس            
  • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
  • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
  • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
  • مقطع دكتري (PhD)              
  • محيط‌زيست (آلودگي‏ هاي محيط‌زيست / آمايش محيط‌زيست / تنوع زيستي)          
  • معرفي    
  • منابع كنكور محيط‌زيست - آلودگي‏ هاي محيط‌زيست
  • منابع كنكور محيط‌زيست - آمايش محيط‌زيست      
  • منابع كنكور محيط‌زيست - تنوع زيستي 
  • فهرست دروس        
  • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

  • مقدمه      
  • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي محيط‌‌‌ زيست              
  • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي محيط‌‌‌‌زيست       
  • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي محيط‌‌‌‌زيست
  • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
  • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
  • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه ي محيط‌‌‌‌زيست
  • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
  • مجله‏ هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
  • مهندسي محيطي (ENGINEERING, ENVIRONMENTAL)             
  • مطالعات محيطي (ENVIRONMENTAL STUDIES)         
  • علوم محيطي (ENVIRONMENTAL SCIENCES)             
  • حفظ تنوع زيستي (BIODIVERSITY CONSERVATION)  
  • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه ي محيط‌‌‌ زيست
  • انجمن انرژي ايران 
  • انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران           
  • انجمن محيط‌زيست ايران        

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

  • مقدمه      
  • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي محيط‌‌‌‌زيست                
  • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
  • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط