غلبه بر اضطراب از مجموعه کتاب های ویژه مشاوران منتشر شد

1396-04-31 43

امروزه اضطراب، یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که زندگی بشر را تهدید می کند. پدیده ای که موجب ایجاد اختلال در روند زندگی انسان شده و امنیت روانی و آرامش او را به خطر انداخته است. در محیط های آموزشی اضطراب از جمله متغیرهای است که سلامت روان یادگیرندگان را تهدید می کند و بر کارآمدی، شکوفایی استعداد، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان اثر سوء دارد، . بنابراین مطالعه اضطراب، ریشه آن و راهبردهای مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراین راستا انتشارات فرهیختگان جوان متناسب با رسالت خود در جهت رشد و شکوفایی علمی کتاب غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی را با هدف تشریح این حالت همه گیر و راهکارهای مقابله با آن را تهیه و تدوین نموده است. این کتاب یک منبع بسیار قوی برای مشاوران جهت هدایت افراد برای مدیریت این حالت هیجانی می باشد.

نظرات کاربراننظر خود را ثبت کنید