مهارت های مطالعه در محیط های آموزشی از مجموعه کتاب های ویژه مشاوران منتشر شد

1396-04-31 52

امروزه مطالعه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه دارد. میزان گرایش افراد به مطالعه تا حدی به میزان تسلط آنها به مهارت های مطالعه بستگی دارد. بنابراین ناچاریم که از مهارت‌های مطالعه آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم از این مهارت‌ها در رشد یادگیری‌های خود استفاده نماییم. با توجه به اهمیت کسب مهارت های مطالعه و عدم آشنایی بسیاری از افراد با این مهارت ها، انتشارات فرهیختگان جوان کتاب مهارت های مطالعه در محیط های آموزشی را با هدف ارائه اطلاعات کاربردی جهت مطالعه کارآمد تهیه و تدوین نموده است. این کتاب ضمن پرداختن به ضرورت و اهمیت مطالعه، افراد را با مهارت های لازم برای موفقیت در یادگیری و مطالعه کارآمد آشنا می­کند و علاوه بر مشاوران کمک کننده تمامی افراد علاقه مند در این زمینه می باشد.

نظرات کاربراننظر خود را ثبت کنید