شیلات

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-54-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 196


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

 

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم شيلات           
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • واژه‏ هاي مترادف ‏با شيلات     
 • بررسي ريشه زباني واژه شيلات             
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف شيلات از منظر مشاهير              
 • تعريف دقيق علم شيلات          
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: بوم‌شناسي يا اکولوژي ماهيان            
 • موضوع دوم: پرورش آبزيان   
 • موضوع سوم: فرآوري محصولات شيلاتي             
 • موضوع چهارم: آبزيان پرورشي             
 • موضوع پنجم: ذخيره‌سازي مجدد            
 • موضوع ششم: بازسازي ذخاير
 • موضوع هفتم: اهداف برنامه ‏هاي بازسازي             
 • موضوع هشتم: صيد و بهره‌برداري آبزيان              
 • موضوع نهم: عوامل مؤثر بر ضريب تبديل غذايي 
 • موضوع دهم: عوامل مؤثر بر انتشار ماهيان           
 • موضوع يازدهم: ماهيان گرمابي و سردابي             
 • موضوع دوازدهم: مزارع پرورش آبزيان
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي شيلات            
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير تحولات           
 • صاحب‌نظران شيلات             
 • فرهاد فريدپاک        
 • ري بورتن               
 • امين کيوان              
 • رامسون آلدريچ رام ميرز        
 • پيشينه سنتي و اولين مراکز دانشگاهي در زمينه ‏ي علم شيلات
 • پيشينه سنتي شيلات در جهان  
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • مديريت صيد و راهکارهايي براي تکثير و رهاسازي             
 • مديريت صيد          
 • راهکارها و راهنمايي‌هايي براي اجراي برنامه‏هاي تکثير و رهاسازي   
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي شيلات         
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي شيلات    
 • تکنولوژي شيلات   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي شيلات
 • شيلات (بوم‏شناسي آبزيان شيلاتي / تكثير و پرورش آبزيان / صيد و بهره‏برداري آبزيان / فرآوري محصولات شيلاتي)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • شيلات    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • علمي كاربردي صيد و بهره‏ برداري آبزيان             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • بوم‌شناسي آبزيان شيلاتي        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تكثير و پرورش آبزيان            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فرآوري محصولات شيلاتي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • صيد و بهره‏برداري آبزيان      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‌ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • شيلات (توليد و بهره‏برداري / عمل‌آوري فرآورده‌هاي شيلاتي)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيلات (تكثير و پرورش آبزيان)             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي شيلات      
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي شيلات       
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي شيلات         
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • شيلات (FISHERIES)            
 • زيست‏ شناسي آب‏هاي شيرين و دريايي (MARINE & FRESHWATER BIOLOGY)           
 • بوم ‏شناسي (ECOLOGY)        

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي شيلات        
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط