تماس با ما

 

پشتیبانی: pub@hfj.ir

شماره تلفن دفتر مرکزی: 61978000 -021 (داخلی 089)

دسترسی1:

تهران، ایستگاه متروی حسن آباد، خیابان حافظ، خیابان جامی، کوی شهید محمد بیک، پلاک 14

دسترسی2:

تهران، خیابان حافظ، جنب بازار موبایل ایران، انتهای خیابان غزالی، کوی شهید محمد بیک، پلاک14

مسئول واحد اقتصادی:

محمد امین زارعی