درباره ما

تاریخچه انتشارات مؤسسه

انتشارات مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان در سال 1392 به صورت مستقل و رسمی در حوزه هدایت شغلی- تحصیلی آغاز به کار کرد.

شوراهای تخصصی انتشارات:

مجموعه شوراهای انتشارات شامل یک شورای سیاستگذاری و 9 شورای تخصصی است. شورای سیاستگذاری انتشارات موسسه متشکل از دبیر شوراها و اعضای برگزیده است که وظیفه تعیین سیاستهای کلی انتشارت موسسه را بعهده دارد. شوراهای تخصصی انتشارات متشکل از:

  • شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری؛
  • شورای تخصصی علوم پایه؛
  • شورای تخصصی فنی و مهندسی؛
  • شورای تخصصی معماری و هنر؛
  • شورای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی؛
  • شورای تخصصی علوم انسانی
  •  شورای تخصصی پزشکی
  • شوارای تخصصی دامپزشکی
  • زبان های خارجی است.

این شورا متشکل از نمایندگان رشته های مختلف موسسه است که در نشست های ماهانه خود در جایگاه انتشارات متون دریافتی از پژوهشگران و نویسندگان را بررسی کرده و در صورت تأیید اولیه اثر و تعیین داور، اثر برای داوری ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظر داوران اثر مجددا در جلسه طرح و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

بخش ویراستاری:

در این بخش آثار تایید شده توسط شورای انتشارات به ویراستاران سپرده می شود. ویراستاران دست نوشته مؤلفان و مترجمان را با شیوه نگارش تعیین شده در انتشارات ویرایش می کنند.

بخش حروف‌نگاری:

دست نوشته های ویراسته شده، در این بخش حروف چینی شده و پس از غلط گیری و تصحیح و تأیید مؤلف/مترجم به بخش بازنگری متن ارائه می شود.

بخش طراحی جلد و بازنگری متن:

برای زدودن هر گونه کاستی و نگارش. متن حروف نگاری شده، برای آخرین بار در این بخش بازنگری فنی می شود، نیز در این بخش طراحی جلد انجام می پذیرد. پس از آن که بازنگرش فنی و طراحی جلد انجام پذیرفت. فرایند چاپ آغاز می شود.

بخش طراحی جلد:

در این بخش طراحی جلد انجام می پذیرد. پس از آن که بازنگری طراحی جلد انجام پذیرفت. فرایند چاپ آغاز می شود.

بخش چاپ:

فرم‌های چاپ شده توسط ماشین‌های چاپ، پس از تایید شدن، روند صحافی شومیز، گالینگور را آغاز می‌کنند. کتاب در این مرحله پس از پایان صحافی و چاپ کامل به انبار انتشارات تحویل می‌شود.

بخش فروش:

بخش فروش شامل چندین فروشگاه است که کتاب‌های چاپ شده انتشارات توسط واحدهای چندگانه و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند.

مسئول واحد اقتصادی:

محمد امین زارعی


مجوز ها و تفاهم نامه ها

موسسه هدایت فرهیختگان جوان با توجه به نوع فعالیت های خود با تعداد زیادی از مراکز علمی سازمان ها و موسسات تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.در زیر تعدادی از مجوز ها و تفاهم نامه ها آورده شده است.

نامه کسب امتیاز «کتاب مناسب» از سوی وزارت آموزش و پرورش