علوم اقتصادی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-38-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 372


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم اقتصادي      
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل عبارت علوم اقتصادي
 • واژه‏ هاي مترادف ‏با علوم اقتصادي          
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علوم اقتصادي از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق از علوم اقتصادي
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: اقتصاد خرد       
 • موضوع دوم: بررسي بازارهاي مالي      
 • موضوع سوم: توزيع منابع      
 • موضوع چهارم: اقتصاد بخش عمومي     
 • موضوع پنجم: اقتصاد کلان    
 • موضوع ششم: تجارت بين‌الملل               
 • موضوع هفتم: توسعه اقتصادي               
 • مکاتب علوم اقتصادي             
 • مکتب اول: مکتب اقتصادي کلاسيک (سنت‌گرايي اقتصادي)
 • اصول و عقايد اقتصادي کلاسيک‌ها        
 • پايه‌هاي نظري مکتب کلاسيک              
 • اقتصاددانان کلاسيک              
 • مكتب دوم: مکتب اقتصادي کينزي         
 • آثار كينز 
 • دلايل ظهور مكتب كينز          
 • مهم‌ترين اصول و عقايد مكتب كينزي     
 • حربه‌هاي سياست پولي از نظر کينز       
 • اقتصاددانان مكتب كينز           
 • مكتب سوم: مکتب نئوکلاسيک
 • مكتب چهارم: مکتب نئوکينزي
 • هزينه فهرست و آثار بيروني تقاضاي کل
 • ناهمزماني در تعيين قيمت       
 • شکست در همکاري
 • دستمزد کارايي        
 • سنتزي جديد            
 • مكتب پنجم: نظام سرمايه‌داري
 • تاريخچه نظام سرمايه‌داري     
 • موافقان و مخالفان نظام سرمايه‌داري       
 • اصول نظام سرمايه‌داري        
 • مكتب ششم: نظام سوسياليسم اقتصادي    
 • خاستگاه تفکر سوسياليسم        
 • ويژگي‌هاي اقتصاد سوسياليستي              
 • مكتب هفتم: نظام اقتصاد اسلامي             
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي علوم اقتصادي
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي اول: نظريات کلاسيکي علم اقتصاد          
 • نظريه دوم: نظريات کينزي علم اقتصاد  
 • نظريه سوم: نظريات نئوکلاسيکي علم اقتصاد        
 • صاحب‌نظران علوم اقتصادي  
 • آدام اسميت              
 • جان استوارت ميل   
 • کارل هاينريش مارکس            
 • فرانسيس يسيدرو اجورث        
 • جان مينارد کينز      
 • ميلتون فريدمن        
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علوم اقتصادي   
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي علوم اقتصادي              
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته علوم اقتصادي            
 • امور مالي و مالياتي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • امور بانکي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي علوم اقتصادي        
 • علوم اقتصادي با گرايش‌هاي «اقتصاد بازرگاني/ اقتصاد پول و بانكداري/ اقتصاد حمل‌ونقل/ اقتصاد صنعتي/ اقتصاد كشاورزي/ اقتصاد نظري»  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • اقتصاد (اقتصاد اسلامي)         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • بانكداري اسلامي    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • علوم اقتصادي         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اقتصاد انرژي         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اقتصاد و تجارت الكترونيك     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اقتصاد اسلامي        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بانكداري اسلامي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • علوم اقتصادي با گرايش‌هاي «اقتصاد/ اقتصاد اسلامي/ اقتصاد بخش عمومي/ اقتصاد پولي/ اقتصادسنجي/ اقتصاد شهري و منطقه‌اي/ اقتصاد منابع/ اقتصاد نظري/ توسعه اقتصادي/ سير انديشه‌هاي اقتصادي/ نظام‌هاي اقتصادي»          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم اقتصادي (اقتصاد سلامت)             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اقتصاد نفت و گاز    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي علوم اقتصادي           
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اقتصادي    
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اقتصادي           
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اقتصادي              
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • کسب‌وکار (BUSINESS)       
 • اقتصاد (ECONOMICS)      
 • پيشينه علوم اجتماعي (HISTORY OF SOCIAL SCIENCES)              
 • مهندسي، صنايع (ENGINEERING, INDUSTRIAL)         
 • برنامه‌ريزي و توسعه (PLANNING & DEVELOPMENT)               
 • رياضيات، کاربردهاي ميان‏ رشته ‏اي (MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)           
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم اقتصادي              
 • انجمن اسلام و توسعه اقتصادي ايران      
 • انجمن اقتصاد اسلامي ايران    
 • انجمن اقتصاد انرژي ايران     
 • انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم اقتصادي             
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط