کتابداری و اطلاع رسانی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 4-01-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 244


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم کتابداري و اطلاع‌رساني                
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل عبارت کتابداري و اطلاع‌رساني 
 • واژه‌هاي مترادف‌ با کتابداري و اطلاع‌رساني          
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه ‏هاي کتابخانه و اطلاع‌رساني         
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف کتابداري و اطلاع‌رساني از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق از علم کتابداري و اطلاع‌رساني          
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • مکاتب کتابداري و اطلاع‌رساني             
 • مکتب اول: پارادايم رياضي- طبيعي       
 • مكتب دوم: پارادايم معنايي      
 • مكتب سوم: پارادايم شناختي    
 • مكتب چهارم: پارادايم بازنمايي
 • مكتب پنجم: پارادايم منبع-کانال-گيرنده   
 • مكتب ششم: پارادايم افلاطوني 
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي کتابداري و اطلاع‌رساني
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي اول: قانون لوتکا       
 • نظريه دوم: نظريه محافظه‌کارانه، ميانه‌رو و ليبرالي در خدمات مرجع   
 • نظريه سوم: نظريه حداقل، حداکثر و حد متوسط در خدمات مرجع          
 • نظريه چهارم: نظريه رياضي ارتباطات شانون       
 • نظريه پنجم: نظريه اطلاعات شانون-ويور             
 • نظريه ششم: نظريه سيبرنتيکي اطلاعات               
 • نظريه هفتم: قانون بردفورد     
 • نظريه هشتم: قانون زيف         
 • نظريه نهم: نظريه معناشناختي اطلاعات
 • نظريه دهم: نظريه سيستم‌ها    
 • نظريه يازدهم: نظريه شناختي بازيابي اطلاعات     
 • نظريه دوازدهم: نظريه نيازهاي اطلاعاتي تيلور    
 • نظريه سيزدهم: نظريه فضاي برداري در بازيابي اطلاعات   
 • نظريه چهاردهم: نظريه رفتار اطلاع‌يابي
 • نظريه پانزدهم: نظريه فرآيند جستجوي اطلاعات   
 • نظريه شانزدهم: نظريه توليد دانش سازماني نوناکا 
 • نظريه هفدهم: نظريه تحليل استنادي       
 • صاحب‌نظران کتابداري و اطلاع‌رساني  
 • آنتونيو جنسيو ماريا پانيتسي    
 • ادوارد ادواردز        
 • اينزورث رند اسپوفورد           
 • چارلز امي كاتر       
 • ملويل ديويي            
 • هربرت پوتنام         
 • شيالي راماريتا رانگاناتان        
 • يوجين گارفيلد         
 • مهدي بياني             
 • هوشنگ ابرامي      
 • عباس حري             
 • ناصر شريفي          
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم کتابداري و اطلاع‌رساني             
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي کتابداري و اطلاع‌رساني              
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي کتابداري و اطلاع‌رساني         
 • علمي كاربردي كتابداري و اطلاع‌رساني
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • كتابداري 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي کتابداري و اطلاع‌رساني         
 • كتابداري و اطلاع‌رساني         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • كتابداري- (كشاورزي/ هنر)  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کتابداري-(علوم انساني و اجتماعي/ فني مهندسي) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • علمي-كاربردي كتابداري و اطلاع‌رساني
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • علوم كتابداري و اطلاع‌رساني- (اطلاع‌رساني/ کتابخانه‌هاي عمومي/ کتابخانه‌هاي آموزشگاهي/ کتابخانه‌هاي دانشگاهي)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • دانشنامه نگاري      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علم‌سنجي
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات آرشيوي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • کتابداري و اطلاع‌رساني- برنامه‌ريزي کتابداري    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي کتابداري و اطلاع‌رساني           
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي کتابداري و اطلاع‌رساني    
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي کتابداري و اطلاع‌رساني           
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي کتابداري و اطلاع‌رساني              
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • علوم اطلاعاتي و کتابداري (INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE)         
 • علوم رايانه‏ اي، سيستم‏هاي اطلاعاتي (COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)    
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي کتابداري و اطلاع‌رساني              
 • انجمن کتابداري و اطلاع‌رساني ايران     

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي کتابداري و اطلاع‌رساني             
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط