ادیان و عرفان

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 4-43-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 274


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتارفصل اول: کليات

 • مقدمه
 • تعاريف و موضوعات علم اديان و عرفان
 • تعریف لغوي
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان معین
 • عبارات (جملات) قید شده در فرهنگ واژگان در ذیل واژه ادیان و عرفان
 • واژه هاي مترادف با ادیان و عرفان
 • بررسي ریشه ي زباني این واژه ادیان و عرفان
 • تعریف تخصصي
 • تعریف ادیان و عرفان از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم ادیان و عرفان
 • سؤالات اساسي
 • مکاتب اديان و عرفان
 • عرفان شامانیسم
 • عرفان تائوئیسم
 • عرفان بودیسم
 • عرفان هندوئیسم (انسان گرایي الهي)
 • عرفان زرتشت
 • عرفان یهود یا عرفان کابالا
 • عرفان مسیحي
 • عرفان اسلامي
 • زمينه هاي پيدايش و سير نظريه هاي اديان و عرفان
 • زمینه هاي پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • انسان کامل
 • وحدت وجود
 • اعیان ثابته
 • وجود مطلق
 • صاحب نظران اديان و عرفان
 • رابعه عدویه
 • بایزید بسطامي
 • شیخ ابوالسعید ابوالخیر
 • محيالدین ابن عربي
 • امام محمد غزالي
 • مولانا جلال الدین محمد بلخي رومي
 • صدرالدین قونوي
 • سید حیدر آملي
 • صدرالمتالهین شیرازي
 • آیتا... محمدعلي شاه آبادي
 • امام خمیني (ره)
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ي علم اديان و عرفان
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرايش هاي مجموعه ي اديان و عرفان
 • مقطع کارشناسي پيوسته
 • منابع کنکور رشته ي ادیان و عرفان
 • ادیان و مذاهب
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومي
 • علوم اسلامي - ادیان و مذاهب
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومي
 • الهیات و معارف اسلامي - ادیان و عرفان
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومي
 • فلسفه و عرفان اسلامي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومي
 • ادامه ي تحصیل در مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته
 • امکان ادامه ي تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ي تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
 • پیامبرشناسي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادیان ابراهیمي (ویژه جامعة‏المصطفي صليا... علیه و آله العالمية)
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • عرفان و تصوف (خاص جامعة‏المصطفي صليا... علیه و آله‏العالمية)
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • فلسفه و کلام - عرفان تطبیقي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • الهیات و معارف اسلامي - ادیان و عرفان
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • تصوف و عرفان اسلامي
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • عرفان اسلامي
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • علوم اسلامي - اندیشه سیاسي در اسلام
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادیان ابراهیمي
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادیان غیرابراهیمي
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • فرق تشیع
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مذاهب اسلامي اول
 • معرفي
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادامه ي تحصیل در مقطع دکتري
 • امکان ادامه ي تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع دکتري PhD
 • تصوف و عرفان اسلامي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادیان ابراهیمي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • شیعه شناسي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مطالعات تطبیقي ادیان - الهیات مسیحي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • الهیات و معارف اسلامي - ادیان و عرفان
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه ي اديان و عرفان
 • مؤسسه هاي پژوهشي کشور
 • مؤسسه هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان
 • نشريه هاي علمي مرتبط با مجموعه ي اديان و عرفان
 • نشریه هاي علمي داخلي
 • مجله هاي علمي نمایه شده در ISI
 • ارتباطات(COMMUNICATION)
 • انجمن هاي علمي مرتبط با مجموعه ي اديان و عرفان
 • انجمن عرفان اسلامي ایران
 • انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم 

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ي اديان و عرفان
 • سازمان ها و بنگاه هاي شغلي
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط