فیزیک

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-55-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 526


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم فیزیک
 • تعریف لغوی   
 • فرهنگ واژگان دهخدا   
 • فرهنگ واژگان عمید   
 • فرهنگ واژگان معین   
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد   
 • فرهنگ واژگان لاتین کمبریج   
 • فرهنگ واژگان لاتین لانگمن   
 • بررسي ریشه ی زباني اين واژه فیزیک   
 • تعریف تخصصی   
 • تعریف دقیق از علم فیزیک   
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی در علم فیزیک  
 • موضوع اول: قانون اول نیوتن  
 • موضوع دوم: قانون دوم نیوتن  
 • موضوع سوم: قانون سوم نیوتن  
 • موضوع چهارم: نیروی اصطکاک  
 • موضوع پنجم: بار الکتریکی  
 • موضوع ششم: رساناها و نارساناها   
 • موضوع هفتم: میدان الکتریکی  
 • موضوع هشتم: خازن  
 • موضوع نهم: میدان مغناطیسی  
 • موضوع دهم: امواج الکترومغناطیسی  
 • مکاتب فیزیک   
 • مکتب اول: مکتب ات مگرایی  
 • مکتب دوم: اسکندرانی  
 • مکتب سوم: اتمی نیلز بور  
 • مکتب چهارم: مکتب انیشتین
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های فیزیک   
 • زمینه های پیدایش  
 • سیر نظریه ها  
 • نظریه ی اول: نظریه کوپرنیک 1473 - 1543
 • نظریه ی دوم: نظریه گرانش نیوتن 1687
 • نظریه ی سوم: نظریه جنبشی گرما 1849
 • نظریه ی چهارم: نظریه کوانتوم ماکس پلانک 1900
 • نظریه ی پنجم: نسبیت خاص  
 • نظریه ی ششم: نظریه ابررسانایی هایکه کومر لین اونز 1911
 • نظریه ی هفتم: مکانیک جدید  
 • نظریه ی هشتم: نظریه مهبانگ 1929
 • نظریه ی نهم: نظریه ابر زمان كامران وفا، ایتزاك بارز 1997
 • نظریه ی دهم: نظریه جهان های تودرتو نیکودم پاپلاوسکی 2010
 • صاحب نظران فیزیک
 • ارشمیدس
 • گالیلئو گالیله
 • اسحاق نیوتن
 • آندره ماری آمپر
 • مایکل فارادی
 • نیکولا تسلا
 • ماری کوری
 • آلبرت انیشتین
 • نیلز بور
 • دکتر محمود حسابی
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی فیزیک
 • مراکز آموزشی و پژوهشي سنتي در جهان (قبل از تشکیل دانشگاه)
 • مراکز آموزشی و پژوهشي سنتي در ايران (قبل از تشکیل دانشگاه )
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسيس کننده رشته در ايران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه فیزیک
 • مقطع كارشناسي پيوسته
 • منابع كنكور رشته ی فیزیک
 • فيز یک (اتمي/ حالت جامد/ دبيري فيز یک/ نظري /هسته اي )
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • فيزيک کاربردي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • فيز كي مهندسي (پلاسما / حالت جامد / ليزر و اپتیک)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • فيزیک (نجوم)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 • مهندسي فوتونیك (نانو فوتونیک)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مهندسي صدا
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزیک(ذرات بنيادي و نظريه ميدانها/ اتمي و مولکولی/ حال تجامد/ فيزیک بنياد/ فيزیک نجومي/ هسته اي )
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فوتونیک(الكترونیک / فيزیک / مخابرات)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مهندسي پلاسما
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • آموزش فيزیک  
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • نانو فيزیک
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتري PhD
 • بيوانفورماتیک
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مهندسي فناوري نانو (محاسباتي/ نانو فيزیک)  
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • علوم و فناوري نانو (نانو الكترونیک / نانو مواد)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيز یک
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • نانو فيزیک(نانو ساختارها / نانو فوتونیک)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزیک ذرات
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزيک محاسباتي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فوتونیک  (اپتيک و مهندسي اپتيک / بيو فوتونيک / فناوري و کاربردي ليزر / مخابرات نوري / مواد فوتونيکي مهندسي پلاسما)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعه ی فیزیک
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی فیزیک
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی فیزیک
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده در ISI
 • صوت شناسیACOUSTICS
 • نجوم و فیزیک نجومی  ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
 • زيست فيزیک   BIOPHYSICS
 • بلورشناسی CRYSTALLOGRAPHY 
 • علوم نانو و فناوری نانو NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
 • علوم رایانه ای، کاربردهای میان رشته ای COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY
 • APPLICATIONS
 • مکانیک MECHANICS
 • میکروسکوپیMICROSCOPY
 • علوم چند رشته ای MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
 • دانش و فناوری هسته ای NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
 • فیزیک نور OPTICS
 • فیزیک، کاربردی PHYSICS, APPLIED
 • فیزیک، اتمی، مولکولی و شیمیایی PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
 • فیزیک، ماده چگال PHYSICS, CONDENSED MATTER
 • فیزیک، سیالات و پلاسما PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
 • فیزیک، ریاضی PHYSICS, MATHEMATICAL
 • فیزیک، چند رشته ای PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
 • فیزیک، هسته ای PHYSICS, NUCLEAR
 • فیزیک، ذرات و میدا نها PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
 • طیف نمایی SPECTROSCOPY
 • ارتباطات از راه دور TELECOMMUNICATIONS
 • ترمودینامیک THERMODYNAMICS
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی فیزیک
 • انجمن انرژی ایران
 • انجمن خلأ ایران
 • انجمن علوم ایمنی ایران
 • انجمن نانو فناوری ایران
 • انجمن علمی اپتومتری ایران
 • انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
 • انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
 • انجمن فیزیک ایران
 • انجمن نجوم ایران
 • انجمن هسته ای ایران
 • انجمن احتراق ایران
 • انجمن انرژی خورشیدی ایران
 • انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • انجمن هوافضای ایران
 • انجمن هیدرولیک ایران
 • انجمن علوم خاک ایران
 • انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی فیزیک
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی

 

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط