مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 4-69-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 234

قیمت نسخه چاپی: 495,000ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 198,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان معین
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان لاتین وبستر
 • دانشنامه آزاد ویکی پدیا
 • فرهنگ واژگان انگلیسي- فارسي واژه های علمي و فني
 • تعریف تخصصی
 • تعریف مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • چهارچوب ها و تکنیک های علم مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • استفاده از آنالیز ایمني و آنالیز خطر
 • ایمني رفتاري و فرهنگ ایمني
 • آنالیز درخت خطا
 • بازرسي کالا و بازرسي پیش از حمل
 • بازرسي در زمان ساخت، نظام های مدیریت کیفیت
 • بازرسي در زمان نصب
 • بازرسي در زمان بهره برداری
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر راهکارها و قوانین مرتبط
 • شکل گیری سیستم های ایمني و بهداشت شغلي
 • ایمني صنعتي با رویکرد محیط زیست
 • فرهنگ ایمني
 • آنالیز ریسک و بازرسي بر مبناي ریسک
 • مهندسی ایمني، حریق، بهداشت حرفه ای و ارگونومی محیط کار
 • آنالیز ایمني و بررسي شناسایي خطر و درخت ایمني
 • ایمني در خطوط ریلي
 • شروع ایمني از زمان طراحي
 • تئوری مثلث حریق، برگه اطلاعات ایمنی ماده
 • مدیریت بحران
 • مهندسی ایمنی در برابر آتش
 • انجام بازرسي کالا و بازرسي پیش از حمل
 • شروع تهیه استانداردهای طراحی، بازرسی، ساخت
 • بازرسي جوش، خوردگي، رنگ و پوشش، برق و ابزاردقیق و جرثقیل
 • بازرسي حین بهره برداری
 • بازرسي زمان ساخت
 • بازرسي زمان نصب
 • بازرسي در زمان تولید خودرو، هواپیما و موشک
 • تأسیس رشته های ایمني و بازرسي فني
 • بازرسي غیرمخرب، دیده بانی خوردگي، الکتروشیمي و حفاظت کاتدي
 • صاحب نظران مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • الیور ولکات جانسون
 • ترور کلتز
 • یواخیم کاسال
 • پل لانژون
 • هوراس هاردی لستر
 • ارنست اشمیت
 • جوزف کایزر
 • المر اسپري
 • سام پي بادي
 • آرنولد بکمن
 • اسرائیل اپلبوین
 • کالمان تیهانی
 • جورج کرامپتون
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایشه ای مجموعه ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مقطع کارشناسي پیوسته
 • منابع کنکور رشته ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مهندسي ایمني و بازرسي فني (بازرسی فنی)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • مهندسي ایمني و بازرسي فني (ایمنی و حفاظت)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • مقطع کارشناسي ناپیوسته
 • مهندسي تکنولوژي ایمني صنعتي و محیط کار
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته
 • مهندسي بازرس فني
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مهندسي ایمني در راهآهن
 • معرفی
 • مهندسي ایمني صنعتي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعهی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • نرم افزارهای مرتبط با مجموعه ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده درISI
 • مهندسی، چند رشته ای
 • دانش و فناوری حمل و نقل
 • مهندسی، نفت
 • ارگونومی
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • انجمن علوم ایمنی ایران
 • انجمن علمی بهداشت کار ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط