مرمت

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-02-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 176


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مرمّت            
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات (جملات)قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه مرمّت  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با مرمّت      
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه مرمّت          
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مرمّت از منظر مشاهير              
 • تعريف دقيق از علم مرمّت      
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • مکاتب مرمّت         
 • مکتب اول: قبل از نيمه‌ي قرن هفدهم ميلادي          
 • مکتب دوم: اواخر رنسانس      
 • مکتب سوم: خردگرايي           
 • مکتب چهارم: تاريخ‏گرايي      
 • مکتب پنجم: رمانتيسيسم         
 • مکتب ششم: توجه عميق به انديشه‌ي تاريخ             
 • مکتب هفتم: آغاز حفاظت امروزي          
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏هاي مرمّت             
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ اول: نظريه‌ي پويايي ماده در ساختمان (ديناميسم در ماده‌ي به‌کاررفته در ساختمان‌ها)              
 • نظريه دوم: نظريه‌ي سبک و زمان         
 • نظريه سوم: منظرسازي         
 • نظريه چهارم: نظم اندام واره يا سازمند   
 • نظريه پنجم:فراتر از زمان بودن بناها و مجموعه‌هاي تاريخي 
 • نظريه ششم: ارزش بناهاي تاريخي در ارتباط و هماهنگي فضايي موجود بين بنا و محيط اطراف           
 • نظريه هفتم: استناد به مدارک و شواهد در مرمّت (مرمّت تاريخي)         
 • نظريه هشتم: انتقال تجلي تصوير توسط مصالح      
 • نظريه نهم: يگانگي بالقوه‌ي يک اثر هنري             
 • نظريه دهم:«نيت انجام کار هنري يا شکل دادن چيزي»(Knustwollen)            
 • صاحب نظران مرمّت              
 • جرج گيلبرت اسکات               
 • اوژن ويوله لودوک(اوژن ويولت لودوک)
 • جان راسکين           
 • ويليام موريس          
 • کاميلو بويي تو (کاميلو بويتو)  
 • کاميلو سيت             
 • لوکا بلترامي            
 • گوستاوو جووانوني (گوستاو جيوواني)    
 • سزاره براندي(چزاره براندي)
 • برنارد ملشيور فيلدن
 • محمد کريم پيرنيا     
 • سيد باقر آيت‌ا...‌زاده شيرازي  
 • محمد مهريار           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم مرمّت         
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي مرمّت          
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي مرمّت     
 • حفاظت و مرمّت بناهاي تاريخي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • حفاظت و مرمّت آثار تاريخي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ي مرمّت     
 • مرمّت آثار تاريخي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مرمّت بناهاي تاريخي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • ايران شناسي-اصول نسخه‌شناسي و مرمّت نسخه‌هاي خطي و نسخه آرايي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مرمّت و احياي بناها و بافت‏ هاي تاريخي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مرمّت اشياي فرهنگي و تاريخي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مرمّت-مرمّت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي / مرمّت و احياي بناها و بافت‏هاي تاريخي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مرمّت       
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مرمّت                
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مرمّت       
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مرمّت          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مرمّت         
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط