آمار

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-9-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 195


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم آمار
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين هريتيج  
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژه آمار    
 • واژه‏ هاي مترادف ‏با آمار          
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه آمار              
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف آمار از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق علم آمار              
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: احتمالات           
 • موضوع دوم: آزمايش تصادفي و پيشامد  
 • موضوع سوم: آمار توصيفي    
 • موضوع چهارم: آمار استنباطي               
 • موضوع پنجم: آمار ناپارامتريک             
 • موضوع ششم: نمونه‌گيري      
 • مکاتب آمار             
 • مكتب اول: آمار کلاسيک        
 • مكتب دوم: مكتب مربوط به بيزين‏ها       
 • مكتب سوم:آمار فازي              
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي آمار
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه اول: نظريه احتمالات   
 • نظريه دوم: نظريه مجموعه ‏هاي فازي    
 • نظريه سوم: نظريه صف در آمار            
 • نظريه چهارم: نظريه سري زماني          
 • صاحب‌نظران آمار  
 • چبيشف   
 • آندري مارکوف       
 • اميل بورل               
 • رونالد فيشر             
 • عباسقلي خواجه‌نوري              
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم آمار             
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏هاي مجموعه‏ ي آمار              
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته آمار            
 • آمار         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي آمار        
 • آمار و کاربردها       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • آمار و سنجش آموزشي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • آمار         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد               
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته
 • آمار اقتصادي و اجتماعي        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آمار بيمه (آکچواري)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آمار رياضي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • آمار         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آمار حياتي              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي آمار           
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي آمار    
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي آمار           
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي آمار              
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي
 • مجله هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • آمار و احتمالات (STATISTICS & PROBABILITY)            
 • علوم اجتماعي، روش‏هاي رياضي (SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS)         
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي آمار              
 • انجمن آمار ايران     
 • انجمن کيفيت ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي آمار             
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط