علوم خاک

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-59-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 184


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

 

 پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم خاک            
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه علوم خاک      
 • واژه‌هاي مترادف‌ با علوم خاک
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علوم خاک از منظر مشاهير        
 • تعريف دقيق از علوم خاک      
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: كيفيت خاك        
 • موضوع دوم: پتانسيل بالقوه خاك             
 • موضوع سوم: شوري خاک     
 • موضوع چهارم: پدوژن (خاکسازي)        
 • موضوع پنجم: سنگ بستر و سنگ مادر  
 • موضوع ششم: پدان 
 • موضوع هفتم: بافت خاک        
 • موضوع هشتم: فرسايش خاک 
 • موضوع نهم: حاصلخيزي خاک              
 • موضوع دهم: مديريت خاک    
 • موضوع يازدهم: جغرافياي خاک             
 • دوره‌هاي مختلف علم خاک      
 • دانش اوليه خاک      
 • مطالعات اوليه خاک
 • خاک به منزله يک توده طبيعي متشکل   
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي علوم خاک       
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ه ا          
 • نظريه‏ ي اول: نظريه داکوچايف              
 • نظريه‏ ي دوم: نظريه بنت        
 • نظريه ‏ي سوم: نظريه يني       
 • صاحب‌نظران علوم خاک        
 • جاستوس ون ليبيگ 
 • اگن هيلگارد            
 • واسلي داکوچايف     
 • جيمز ارتور پرسکات              
 • هانس جني              
 • پيتر بولاک              
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علوم خاک         
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه ‏ي علوم خاک    
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي علوم خاک               
 • خاک‌شناسي (خاك و آب/ خاك و باغباني/ خاك و زراعت/ خاك و منابع طبيعي و محيط‌زيست)              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم و مهندسي خاک              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • خاک‌شناسي (بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك/ پيدايش و رده ‏بندي خاك/ شيمي و حاصلخيزي خاك/ فيزيك و حفاظت خاك)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • خاک‌شناسي (بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك/ پيدايش و رده‌بندي و ارزيابي خاك/ شيمي و حاصلخيزي خاك/ فيزيك و حفاظت خاك)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم خاک          
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم خاک
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم خاک    
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • علوم محيطي (ENVIRONMENTAL SCIENCES)             
 • مهندسي کشاورزي (AGRICULTURAL ENGINEERING)
 • علوم خاک (SOIL SCIENCE)
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم خاک    
 • انجمن علوم خاک ايران           
 • انجمن بيوتکنولوژي ايران      

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم خاک   
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط