اقتصاد کشاورزی و مدیریت کشاورزی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-66-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 212


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي          
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگانِ عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • واژه‌هاي مترادف‌ با اقتصاد و مديريت     
 • بررسي ريشه زباني اقتصاد    
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مجموعه اقتصاد کشاورزي و مديريت کشاورزي از منظر مشاهير              
 • تعريف دقيق از علم مجموعه اقتصاد کشاورزي و مديريت کشاورزي     
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: توليد  
 • موضوع دوم: توليدکنندگان      
 • موضوع سوم: توليد ناخالص داخلي         
 • موضوع چهارم: کالا
 • موضوع پنجم: محصول          
 • موضوع ششم: درآمد               
 • موضوع هفتم: هزينه فرصت  
 • موضوع هشتم: سود
 • موضوع نهم: عرضه              
 • موضوع دهم: بازاريابي          
 • موضوع يازدهم: مديريت        
 • موضوع دوازدهم: کارآفريني  
 • موضوع سيزدهم: مفاهيم کارايي             
 • مکاتب اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي       
 • مکتب اول: مکتب فيزيو‏کرات‌ها (طبيعيون) (قرن 18)           
 • مکتب دوم: مکتب کلاسيک (قرن 18 و 19)           
 • مکتب سوم: مکتب تاريخي (قرن 19)     
 • مکتب چهارم: مکتب سوسياليسم (قرن 19)             
 • مکتب پنجم: مکتب نئوکلاسيک (قرن 19)              
 • مکتب ششم: مکتب کينزين‌ها (قرن 19)  
 • مکتب هفتم: مکتب کينزين‏هاي جديد (قرن 19 و 20)              
 • مکتب هشتم: مکتب پوليون (قرن 20)     
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي          
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏  ي اول: نظريه‌هاي توضيح نابرابري درآمدي
 • نظريه دوم: اقتصاد سوسياليستي              
 • نظريه سوم: نظرات اشتغالي در ارتباط با اقتصاد    
 • نظريه‌ چهارم: نظريات مديريتي             
 • صاحب‌نظران اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي            
 • آدام اسميت              
 • جان استوارت ميل   
 • کارل هاينريش مارکس            
 • فرانسيس يسيدرو اجورث
 • جان مينارد کينز      
 • ميلتون فريدمن        
 • سيد محمد مشكوه     
 • جوزف يوجين استيگليتز         
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي       
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراكز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان (قبل از تشكيل دانشگاه)        
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • مراكز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران (قبل از تشكيل دانشگاه)        
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي اقتصاد كشاورزي و مديريت كشاورزي  
 • مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مديريت كشاورزي  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (سياست و توسعه روستايي/ مديريت و توليد كشاورزي)            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (توليد و بازاريابي/ سياست و توسعه کشاورزي)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اقتصاد كشاورزي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • اقتصاد كشاورزي (اقتصاد منابع طبيعي/ بازاريابي محصولات کشاورزي/ سياست و توسعه کشاورزي/ مديريت مزرعه)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي     
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي              
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي     
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي        
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • اقتصاد و سياست‏گذاري کشاورزي (AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY)        
 • اقتصاد (ECONOMICS)      
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي        
 • انجمن کارآفريني و نوآوري ايران           
 • انجمن اقتصاد کشاورزي ايران
 • انجمن توسعه روستايي ايران  

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي اقتصاد کشاورزي و مديريت كشاورزي      
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي
 • معرفي مؤسسه       

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط