گیاه‌پزشکی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-71-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 208


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم گياه پزشکي   
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با گياه پزشکي             
 • بررسي ريشه زباني
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف گياه پزشکي از منظر مشاهير      
 • تعريف دقيق از علم گياه پزشکي             
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • آفات کشاورزي       
 • حشره‌شناسي           
 • بيماري‌شناسي         
 • گياه سالم  
 • گياه بيمار
 • کنترل بيولوژيک    
 • رهاسازي دشمنان طبيعي        
 • مديريت آفات و بيماري‌هاي گياهي          
 • آستانه اقتصادي خسارت         
 • سطح زيان اقتصادي
 • اپيدمي     
 • مديريت تلفيقي آفات
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي گياه پزشکي    
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه ميشلي          
 • نظريه تيلت             
 • نظريه دباري          
 • نظريه کوهن           
 • نظريه‌هاي حشره‌شناسي          
 • نظريه کامستوک و نيدهام        
 • صاحب‌نظران گياه پزشکي     
 • تئوفراستوس            
 • جلال افشار             
 • اسفنديار اسفندياري 
 • قوام الدين شريف     
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم گياه پزشکي
 • پيشينه فعاليت‏ هاي سنتي در جهان           
 • پيشينه فعاليت‏ هاي سنتي در ايران           
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • مهم‌ترين تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز در گياه پزشکي     
 • سانتريفوژ يخچالدار 
 • دستگاه فريز دراير (ليوفيليز)  
 • دستگاه ژل الکتروفورز           
 • دستگاه ژل داک       
 • دستگاه ترموسايکلر يا دستگاه PCR         
 • دستگاه اتوکلاو        
 • انکوباتور
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش  ‏هاي مجموعه ‏ي گياه پزشکي 
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته گياه پزشکي
 • تكنولوژي گياه پزشکي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‏ ي گياه پزشکي
 • گياه پزشکي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي كشاورزي-گياه پزشکي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه‏  ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • حشره‌شناسي كشاورزي           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيماري‏ شناسي گياهي              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي - ريزکرم‏شناسي (نماتدشناسي)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • بيماري‏شناسي گياهي (پروكاريوت‏هاي  بيماري‌زاي گياهي / قارچ‌شناسي و بيماري‏شناسي گياهي / نماتولوژي / ويروس‌شناسي و بيماري‌هاي ويروسي و گياهي)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور رشته‌ي بيماري‏شناسي گياهي - قارچ‌شناسي و بيماري‏شناسي گياهي    
 • منابع كنكور رشته بيماري‏شناسي گياهي- نماتولوژي              
 • منابع كنكور رشته بيماري‏شناسي گياهي- ويروس‌شناسي و بيماري‌هاي ويروسي و گياهي      
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيماري‏شناسي گياهي (كنترل بيولوژيك بيماري‌هاي گياهي)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي گياه پزشکي              
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي گياه پزشکي               
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه ي گياه پزشکي
 • مجله ‏هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • پزشکي تکميلي و ترکيبي (INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE)       
 • قارچ‏شناسي (MYCOLOGY) 
 • ويروس‏شناسي (VIROLOGY)               
 • حشره‏شناسي (ENTOMOLOGY)         
 • سم‏شناسي (TOXICOLOGY) 
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي گياه پزشکي
 • انجمن بيماري‌شناسي گياهي ايران          
 • انجمن حشره‏ شناسي ايران       

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي گياه پزشکي
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    

معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط