ترویج و آموزش کشاورزی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 8-58-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 184


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم ترويج و آموزش کشاورزي            
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ‌نامه تخصصي            
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف با ترويج      
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه ترويج          
 • تعريف تخصصي ترويج و آموزش کشاورزي         
 • تعريف ترويج و آموزش کشاورزي از منظر مشاهير               
 • تعريف دقيق از علم ترويج و آموزش کشاورزي      
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: برنامه‌ريزي آموزشي        
 • موضوع دوم: مديريت             
 • موضوع سوم: سازمان             
 • موضوع چهارم: نظارت          
 • موضوع پنجم: تکنولوژي ترويج             
 • موضوع ششم: تعيين هدف      
 • موضوع هفتم: ارتباطات آموزشي           
 • موضوع هشتم: دانش فني        
 • موضوع نهم: انتقال تکنولوژي
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي ترويج و آموزش کشاورزي             
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • رهيافت مستقل ترويجي          
 • مدل ترويج آمريکايي              
 • مدل ترويجي بريتانيايي           
 • سير نظريه ‏ها          
 • آموزش ترويجي      
 • نظريه‌ها و تحولات مرتبط با نشر و اشاعه اطلاعات               
 • ارزيابي مشاركتي روستايي     
 • نظريه‌ي ترويجي    
 • تحولاتي که در مورد بسط و رواج اطلاعات در طول تاريخ شکل گرفته است         
 • نظريه سرمايه انساني در ارتباط با ترويج و آموزش کشاورزي
 • نظريه‌هاي توسعه کشاورزي در ارتباط با ترويج کشاورزي    
 • ارکان ترويج           
 • صاحب‌نظران ترويج و آموزش کشاورزي              
 • پرفسور ون دن بن   
 • پرفسور جيمز بافور
 • پرفسور آرتور بديان
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم ترويج و آموزش کشاورزي         
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي ترويج و آموزش کشاورزي          
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي ترويج و آموزش كشاورزي     
 • ترويج و آموزش كشاورزي (آموزش كشاورزي/ ترويج كشاورزي)        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي (باغباني/ خاك‌شناسي/ زراعت و اصلاح نباتات/ علوم دامي/ گياه‌پزشکي/ ماشين‌هاي كشاورزي)              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي كشاورزي-منابع طبيعي (محيط‌زيست)     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي كشاورزي - توسعه روستايي (توسعه اجتماعي / توسعه اقتصادي / توسعه كشاورزي / مديريت توسعه) 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آموزش كشاورزي   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • ترويج كشاورزي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • توسعه كشاورزي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • ترويج و آموزش كشاورزي (آموزش كشاورزي)     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ترويج و آموزش كشاورزي (ترويج كشاورزي)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي ترويج و آموزش کشاورزي       
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي ترويج و آموزش کشاورزي
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي ترويج و آموزش کشاورزي        
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي ترويج و آموزش کشاورزي          
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • کشاورزي، چند رشته‌اي (AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY)            
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي ترويج و آموزش کشاورزي          
 • انجمن ترويج و آموزش کشاورزي ايران 
 • انجمن توسعه روستايي ايران  

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 •  مقدمه     
 •  مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي ترويج و آموزش کشاورزي        
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط