ماشین‌های کشاورزی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-62-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 185


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم ماشين‌هاي کشاورزي     
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با عبارت ماشين‌هاي کشاورزي   
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علم ماشين‌هاي کشاورزي از منظر مشاهير 
 • تعريف دقيق از علم ماشين‌هاي کشاورزي               
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: خاک‌ورزي       
 • موضوع دوم: ابزار و ادوات خاک‌ورزي 
 • موضوع سوم: عمليات کاشت  
 • موضوع چهارم: ماشين‌هاي کاشت          
 • موضوع پنجم: عمليات داشت  
 • موضوع ششم: ماشين‌هاي داشت             
 • موضوع هفتم: عمليات برداشت               
 • موضوع هشتم: ماشين‌هاي برداشت         
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي ماشين‌هاي کشاورزي      
 • صاحب‌نظران ماشين‌هاي کشاورزي       
 • هنري جترو ويليام تول            
 • جان ديير 
 • پيشينه توسعه علم ماشين‌هاي کشاورزي و اولين مراکز آموزشي و پژوهشي           
 • پيشينه استفاده از ماشين‏‏آلات کشاورزي در جهان    
 • پيشينه رام‏کردن حيوانات و استفاده از خيش             
 • پيشينه روش‌هاي درو کردن    
 • پيشينه مال‌بندها       
 • پيشينه استفاده از ماشين‏ هاي کشاورزي و اولين مرکز آموزشي در ايران
 • تاريخچه استفاده از ماشين‌آلات کشاورزي در ايران 
 • تأسيس بنگاه توسعه ماشين‌هاي کشاورزي در ايران 
 • مدرسه فلاحت مظفري            
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • انواع ماشين‏ هاي کشاورزي     
 • ماشين‏ هاي کاشت    
 • سم‏پاش    
 • خطي‏کارها              
 • نشاءکارها
 • بذرافشان بذرپاش يا سراسرپاش               
 • رديف‏کار
 • رديف‏کار غلات دانه ريز        
 • کولتيواتور               
 • گاوآهن    
 • کشاورزي دقيق و مکانيزاسيون کشاورزي              
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي ماشين‌هاي کشاورزي   
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع کنکور رشته ماشين‌هاي کشاورزي
 • تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع کنکور رشته‏ ي ماشين‌هاي کشاورزي
 • مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مکانيزاسيون کشاورزي          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي ماشين‌هاي کشاورزي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل( خارج از کشور) 
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مکانيزاسيون کشاورزي          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه تحصيل (خارج از کشور)    
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مکانيزاسيون کشاورزي          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي ماشين‌هاي کشاورزي
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي ماشين‌هاي کشاورزي
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي ماشين‌هاي کشاورزي   
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي‏ علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • مهندسي کشاورزي (Agricultural Engineering)             
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي ماشين‌هاي کشاورزي   
 • انجمن مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران     

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي ماشين‌هاي کشاورزي  
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط