دانشنامه ی تخصصی -حقوق

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 9-6-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 358


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم حقوق             
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين              
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان دهخدا ذيل واژه حقوق        
 • واژه ‏هاي مترادف‌ با حقوق       
 • بررسي ريشه‏ي زباني عبارت علم حقوق
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف حقوق از منظر مشاهير               
 • تعريف دقيق علم حقوق           
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: حق و تکليف     
 • موضوع دوم: ضمانت اجراهاي قواعد حقوقي         
 • مکاتب حقوق          
 • مکتب اول: مکتب حقوق فطري يا طبيعي               
 • مکتب دوم: مکتب حقوق موضوعه         
 • مکتب سوم: مکتب حقوقي اسلام             
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي حقوق              
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه اول: نظريه حقوق فردي يا اصالت فرد         
 • نظريه دوم: نظريه حقوق اجتماعي و دولتي             
 • صاحب‌نظران حقوق               
 • رنه داويد 
 • ادواردو خيمنز دوآرشاگا          
 • ريچارد پوسنر         
 • سيد محمد فاطمي     
 • احمد متين دفتري    
 • ابوالقاسم گرجي       
 • مهدي شهيدي          
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم حقوق          
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي حقوق           
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته حقوق         
 • عنوان علوم قضايي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‏ ي حقوق          
 • كنسولي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • حقوق      
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم قضايي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع كارشناسي‌ارشد               
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق حمل‌ونقل تجاري           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق خصوصي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ارتباطات (حقوق ارتباطات جمعي / حقوق تكنولوژي‏هاي نوين اطلاعات)             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق مالي - اقتصادي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق كيفري(حقوق کيفري اطفال و نوجوانان)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق شرکت‏هاي تجاري        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق ثبت اسناد و املاك         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • کاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت املاک    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • سردفتري اسناد رسمي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق تجاري اقتصادي بين‌المللي            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق خانواده          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق عمومي         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق جزا و جرم‌شناسي          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق بين‌الملل        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق مالكيت فكري
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق محيط زيست 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق اقتصادي       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق بشر               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق تجارت الکترونيکي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق فناوري‌هاي زيستي       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق نفت و گاز     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • حقوق عمومي         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق بين‌الملل خصوصي       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق بين‌الملل عمومي           
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حقوق كيفري و جرم‌شناسي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اقتصاد نفت و گاز (حقوق و قراردادهاي نفت و گاز)
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي  دانشجويان مجموعه‌ي حقوق       
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي حقوق
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي حقوق        
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي حقوق           
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • جرم‏شناسي و كيفرشناسي (CRIMINOLOGY & PENOLOGY)          
 • پيشينه علوم اجتماعي (HISTORY OF SOCIAL SCIENCES)              
 • حقوق (LAW)        
 • روابط صنعتي و نيروي كار (INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR)            
 • روابط بين‌الملل (INTERNATIONAL RELATIONS)          
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي حقوق           
 • انجمن ايراني جرم‌شناسي        
 • انجمن ايراني حقوق جزا         
 • انجمن حقوق خصوصي ايران 
 • انجمن حقوق مالكيت فكري ايران            

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي حقوق          
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط