حسابداری

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-73-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 210


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

  فصل اول: کلیات

 • مقدمه 
 • تعاریف و موضوعات علم حسابداری 
 • تعریف لغوی 
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان لاتین آکسفورد  
 • فرهنگ واژگان لاتین کمبریج
 • فرهنگ واژگان لاتین حسابداری
 • واژه های مترادف با واژه حسابداری
 • بررسی ریشه زبانی واژه حسابداری 
 • تعریف تخصصی 
 • تعریف حسابداری از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم حسابداری 
 • سؤالات اساسی
 • مکاتب حسابداری 
 • مکتب اول: پارادایم انسان شناختي –استقرا
 • مکتب دوم: پارادایم سود حقیقي- قیاس
 • مکتب سوم: پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار
 • مکتب چهارم: پارادایم سودمندي در تصمیم گیری
 • مکتب پنجم: پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده
 • مکتب ششم: پارادایم ارزش اقتصادي اطلاعات 
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های حسابداری
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه اول: طبقه بندی نظریه ها برحسب سطح (ساختار، معنا و عمل)
 • نظریه دوم: طبقه بندی برحسب نحوه استدلال (قیاس و استقرا)
 • نظریه سوم: طبقه بندی برحسب ماهیت (دستوري و توصیفي)
 • صاحب نظران حسابداری
 • چارلز ازرا اسپراگ
 • اي سي لیتلتون
 • جوزف ادموند استرت
 • دکتر فضل الله اکبري
 • دکتر عزیز نبوي
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم حسابداری
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی حسابداری
 • مقطع کاردانی ناپیوسته
 • منابع کنکور رشته ی حسابداری
 • حسابداری (دولتی/مالیاتی)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • حسابداری
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • مقطع کارشناسي پیوسته
 • منابع کنکور رشته ی حسابداری
 • حسابداری (حسابرسی/ دولتی/ مالیاتی)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • حسابداري و امور مالي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • مقطع کارشناسي ناپیوسته
 • تربیت دبیر فني حسابداري
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • علمي-کاربردي حسابداري
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • حسابداري
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته
 • حسابداري
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • حسابرسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع دکتري PhD
 • حسابداري
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعه ی حسابداری
 • نرم افزارهای مرتبط با مجموعه ی حسابداری
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی حسابداری
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی حسابداری
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده در ISI
 • بازرگانی، امور مالی(BUSINESS, FINANCE)
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی حسابداری

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه 
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی حسابداری 
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی 

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط