کارآفرینی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 6-07-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 282


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم کارآفريني      
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين وبستر   
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه کارآفريني    
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف کارآفريني از منظر مشاهير         
 • تعريف دقيق از علم کارآفريني
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • مکاتب کارآفريني    
 • مکتب اول: مکتب مرکانتيليست‌ها يا مکتب سوداگري            
 • مکتب دوم: مکتب فيزيوکرات‌ها             
 • مکتب سوم: مکتب سنتي اتريش – آلمان
 • مکتب چهارم: مکتب نوين اتريش           
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي کارآفريني       
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه‏ ي اول: نظريه و مدل‌هاي محتوايي کارآفريني               
 • نظريه دوم: نظريه و مدل‌هاي رفتاري     
 • نظريه سوم: نظريه مادر کارآفريني         
 • صاحب‌نظران کارآفريني        
 • ريچارد کانتيلون      
 • ژوزف شومپيتر      
 • پينکات    
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم کارآفريني   
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • انواع کارآفريني      
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي کارآفريني    
 • مقطع کارشناسي پيوسته          
 • منابع کنکور رشته‏ ي کارآفريني              
 • مديريت کسب و کارهاي کوچک             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امکان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • کارآفريني (MBA / آموزش عالي / آموزش و ترويج کارآفريني / بخش عمومي / بين‌الملل / توسعه خدمات کشاورزي / سازماني / فناوري / فناوري اطلاعات / کسب و کار الکترونيکي / کسب و کار جديد / گردشگري)      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه تحصيل (خارج از کشور)    
 • مقطع دکتري (PhD)              
 • کارآفريني (آموزش عالي / بخش عمومي / بين‌الملل / توسعه / سازماني / فناوري / کسب و کار)         
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي کارآفريني 
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي کارآفريني          
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي کارآفريني  
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي کارآفريني    
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • اقتصاد و سياست‏گذاري کشاورزي (AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY)        
 • کسب و کار (BUSINESS)     
 • کسب و کار، مالي (BUSINESS, FINANCE)       
 • مهندسي، صنايع (ENGINEERING, INDUSTRIAL)         
 • پژوهش عمليـاتي و علوم مديريت (OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE)
 • روابط صنعتي و نيروي کار (INDUSTRIAL RELATION & LABOR)              
 • مديريت (MANAGEMENT)               
 • برنامه‏ ريزي و توسعه (PLANNING & DEVELOPMENT)               
 • اقتصاد (ECONOMICS)      
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه ي کارآفريني    
 • انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري   
 • انجمن ايراني تعليم و تربيت    
 • انجمن بازاريابي ايران            
 • انجمن علمي بازرگاني ايران   
 • انجمن پژوهش‌هاي آموزشي ايران          
 • انجمن ترويج علم ايران           
 • انجمن ترويج و آموزش کشاورزي ايران 
 • انجمن توسعه روستايي ايران  
 • انجمن جامعه‌شناسي آموزش و پرورش ايران          
 • انجمن علوم مديريت ايران      
 • انجمن علمي کارآفريني و نوآوري ايران  
 • انجمن لجستيک ايران             
 • انجمن مديريت اجرايي ايران  
 • انجمن مديريت ايران               
 • انجمن مديريت تکنولوژي ايران              
 • انجمن مديريت راهبردي ايران
 • انجمن مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران
 • انجمن مشاوره ايران
 • انجمن مطالعات برنامه‌ درسي ايران        
 • انجمن مهندسي ارزش ايران    
 • انجمن نانوفناوري ايران          
 • جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه      
 • جمعيت توسعه علمي ايران     

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي کارآفريني   
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط