علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-09-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 298


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علوم سياسي و روابط بين‌الملل              
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل واژگان علوم و بين‌الملل             
 • بررسي ريشه‌ي زباني علوم سياسي         
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف علوم سياسي و روابط بين‌الملل از منظر مشاهير          
 • تعريف دقيق از علوم سياسي و روابط بين‌الملل        
 • موضوعات اصلي   
 • مکاتب علوم سياسي و روابط بين‌الملل     
 • مکتب اول: رهيافت هنجاري  
 • مکتب دوم: رهيافت نهادي      
 • مکتب سوم: تحليل رفتاري      
 • مکتب چهارم: واقع‌گرايي        
 • زمينه‌هاي پيدايش و سير نظريه‌هاي علوم سياسي و روابط بين‌الملل        
 • زمينه‌هاي پيدايش    
 • سير نظريه‌ها          
 • نظريه‌ي اول: فايده‌گرايي        
 • نظريه دوم: ليبراليسم               
 • نظريه سوم: اجتماع‌گرايي       
 • نظريه چهارم: رهيافت نهادگرايي           
 • نظريه پنجم: رفتارگرايي         
 • نظريه ششم: انتخاب عقلاني   
 • نظريه هفتم: تحليل سيستمي    
 • صاحب‌نظران علوم سياسي و روابط بين‌الملل         
 • نيکولو ماکياولي (1527-1469 م)           
 • توماس هابز (1679-1588 م) 
 • جان لاک (1704-1632 م)      
 • شارل لويي دوسکوندا، بارون دولابرد ادمونتسکيو (1755-1689 م)       
 • الکسي شارل هنري موريس کلرل دو توکويل (1859-1805 م)               
 • کارل مارکس (1883-1818 م).              
 • هانس جي مورگنتا (1980-1904 م).      
 • رابرت آلن دال        
 • ساموئل هانتينگتون (2008-1927 م)      
 • يورگن هابرماس      
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل           
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‌کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‌هاي مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل     
 • مقطع کارشناسي پيوسته          
 • منابع کنکور رشته‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل
 • علوم سياسي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • روابط سياسي - روابط ديپلماتيک            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • علوم سياسي            
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات شبه‌قاره هند              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات آمريکاي لاتين          
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • انديشه سياسي در اسلام           
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ديپلماسي و سازمان‌هاي بين‌المللي (ديپلماسي در سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي/ ديپلماسي نوين/ سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق بشر/ سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل/ سازمان‌هاي بين‌المللي و صلح و امنيت بين‌المللي/ سازمان‌هاي بين‌المللي و محيط‌‌‌زيست)   
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات منطقه‌اي (مطالعات اروپا / مطالعات اورآسيا / مطالعات ايران / مطالعات آسياي جنوب شرقي / مطالعات آسياي جنوبي / مطالعات آسياي شرقي / مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز / مطالعات آفريقا / مطالعات آمريکاي شمالي / مطالعات آمريکاي مرکزي و جنوبي / مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا / مطالعات خليج فارس / مطالعات درياي خزر) 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روابط بين‌الملل       
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات فرانسه      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات روسيه      
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات بريتانيا     
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات آمريکاي شمالي-مطالعات فرهنگي           
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات کشورهاي آلماني زبان              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‌ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دکتري (PhD)              
 • علوم سياسي (انديشه‌هاي سياسي/ جامعه‌شناسي سياسي/ سياست‌گذاري عمومي/ مسائل ايران)             
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • روابط بين‌الملل (حقوق و سازمان‌هاي بين‌المللي/ روابط سياسي بين‌المللي/ روابط فرهنگي و اقتصادي بين‌المللي) 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‌هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل  
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل           
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل   
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‌هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‌هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل     
 • نشريه‌هاي علمي داخلي           
 • مجله‌هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • مطالعات منطقه‌اي (AREA STUDIES) 
 • مطالعات فرهنگي (CULTURAL STUDIES)        
 • روابط بين‌الملل (INTERNATIONAL RELATIONS)          
 • علوم سياسي (POLITICAL SCIENCE) 
 • مطالعات نژادي (ETHNIC STUDIES) 
 • انجمن‌هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل     
 • انجمن ايراني روابط بين‌الملل  
 • انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد
 • انجمن علوم سياسي ايران        
 • انجمن ژئوپليتيک ايران          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم سياسي و روابط بين‌الملل    
 • سازمان‌ها و بنگاه‌هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط