تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 8-45-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 172


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتارفصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان معین
 • فرهنگ واژگان لاتین بریتانیکا
 • بررسی ریشه زبانی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف تاریخ از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم تاریخ
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • موضوع اول: مسائل عینی نه ذهنی
 • موضوع دوم: شواهد
 • موضوع سوم: فرآیندها و شالوده های اجتماعی
 • موضوع چهارم: چهره های جهانی علوم اسلامی
 • موضوع پنجم: طبقه بندی علوم توسط مسلمین
 • موضوع ششم: علوم انسانی
 • موضوع هفتم: فلسفه
 • موضوع هشتم: سنت عرفانی
 • مکاتب تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • مکتب تاریخ نگاری مدینه
 • مکتب عراق
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • صاحب نظران تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • ابن خلدون
 • گوستاو لوبون
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمین هی علم تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • مقطع کارشناسي پیوسته
 • منابع کنکور رشته ی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
 • علوم اسلامي (تاریخ اسلام)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • الهیات و معارف اسلامي (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع کارشناس يارشد ناپیوسته
 • فقه و معارف اسلامي (تاریخ اسلام)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • الهیات و معارف اسلامي (تاریخ و تمدن ملل اسلامي)
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مدرسي معارف اسلامي (تاریخ و تمدن اسلامي)
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مدرسي الهیات و معارف اسلامي (تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامي)
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مدرسي معارف اسلامي (تاریخ و تمدن اسلامي)
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع دکتري PhD
 • تاریخ و تمدن اسلامي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • الهیات و معارف اسلامي (تاریخ و تمدن ملل اسلامي)
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مدرسي معارف اسلامي (تاریخ و تمدن اسلامي)
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده در ISI
 • ارتباطات(COMMUNICATION)
 • تاریخ(HISTORY)
 • تاریخ و فلسفه علم (HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE)
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • انجمن انقلاب اسلامی ایران
 • انجمن ایرانی تاریخ اسلام
 • انجمن ایرانی تاریخ ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی 

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط