برنامه ریزی تحصیلی (ویژه مشاوران)

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 2-89-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 137

قیمت نسخه چاپی: 97,500ریال

قیمت نسخه الکترونیک: 39,000ریال

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

فصل اول:

 • مقدمه        
 • مفاهیم اصلی           
 • برنامه‌ریزی              
 • رابطه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی        
 • برنامه‌ریزی تحصیلی             
 • اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی تحصیلی              
 • فواید و اثرات برنامه‌ریزی تحصیلی      
 • ویژگی‌های یک برنامه مطلوب هفتگی  
 • نقش مشاور در برنامه‌ریزی تحصیلی    
 • هدف مشاوره          
 • وظایف و مسئولیت‌های مشاوران           
 • ویژگی‌های  مشاور 
 • دیدگاه‌های اصلی در حوزه نقش دانش‌آموز در برنامه‌ریزی تحصیلی    
 • برنامه‌ریزی از بیرون (منفعلانه)          
 • برنامه‌ریزی از درون (فعالانه)              
 • دیدگاه اقتضائی (ترکیبی)       

فصل دوم: مبانی و اصول برنامه‌ریزی تحصیلی   

 • مقدمه      
 • مبانی برنامه‌ریزی تحصیلی   
 • پیش‌بینی 
 • مشارکت و درگیری ذهنی و عاطفی      
 • عوامل موفقیت در برنامه‌ریزی تحصیلی               
 • عوامل درونی         
 • عوامل بیرونی        
 • عوامل تهدیدکننده برنامه‌ریزی تحصیلی
 • عدم تطابق برنامه با توانایی برنامه‌ریز 
 • عدم رعایت اصول و قواعد برنامه‌ریزی
 • عدم پشتکار            
 • انعطاف‌ناپذیری      
 • احساس عدم نیاز به برنامه     
 • تغییر گریزی          
 • ضعف اعتمادبه‌نفس
 • اصول برنامه‌ریزی تحصیلی 
 • اصول مربوط به برنامه         
 • هدف       
 • ایمان به برنامه و مثبت‌اندیشی               
 • واحد زمانی             
 • ارزیابی مستمر       
 • تعدیل و ترجیح       
 • اصل واقع بینی       
 • اصول مربوط به شخص برنامه‌ریز       
 • خودشناسی              
 • خود باوری             
 • فردمحوری               
 • خلاقیت   
 • اراده قوی و پشتکار
 • ابعاد برنامه‌ریزی تحصیلی    
 • سطح برنامه‌ریزی تحصیلی   
 • طول دوره برنامه‌ریزی تحصیلی             
 • موضوع برنامه‌ریزی تحصیلی              
 • نوع برنامه‌ریزی تحصیلی     
 • ویژگی‌های خاص برنامه‌ریزی تحصیلی
 • قوانین کاربردی در برنامه‌ریزی تحصیلی             
 • راهکارهای جلوگیری از به تعویق انداختن کارها 
 • نکات مورد توجه در برنامه‌ریزی تحصیلی           

فصل سوم: مراحل برنامه‌ریزی              

 • مقدمه      
 • گام‌های برنامه‌ریزی                 
 • تعیین نوع برنامه‌    
 • تعیین روش برنامه 
 • تهیه فهرست از فعالیت‌های روزانه        
 • تعیین زمان مناسب برای هر فعالیت      
 • اولویت‌بندی اهداف 
 • طبقه اول: کارهای مهم و فوری             
 • طبقه دوم: کارهای مهم اما غیر فوری    
 • طبقه سوم: کارهای فوری اما غیر مهم   
 • طبقه چهارم: کارهای کم‌اهمیت و غیر فوری         
 • تهیه و تنظیم جدول برنامه‌ریزی            
 • جدول برنامه‌ریزی به روش زمان محور
 • جدول برنامه‌ریزی به روش موضوع محور          

فصل چهارم: مدل جامع برنامه‌ریزی تحصیلی      

 • مقدمه      
 • عناصر مدل برنامه‌ریزی تحصیلی        
 • طراحی و تدوین برنامه          
 • هدف‌گذاری             
 • ثبت اقدامات            
 • اولویت‌بندی اقدامات
 • تدوین جدول زمان‌بندی           
 • مرور، ارزیابی و بهسازی برنامه تدوین شده         
 • اجرای برنامه         
 • شروع برنامه          
 • استمرار متعهدانه در اجرای برنامه       
 • نظارت بر اجرای برنامه        
 • ارزیابی و بهسازی کل فرآیند برنامه      
 • مرور، ارزیابی و بهسازی مرحله طراحی برنامه  
 • مرور و ارزیابی مرحله اجرای برنامه   
 • اصلاح و بهسازی فرآیند (جهت استفاده در آینده)  

این کتاب به منظور ارتقای سطح آگاهی مشاوران، دانش آموختگان رشته مشاوره و علاقه مندان به امر برنامه ریزی تحصیلی تهیه و تدوین شده است و منجر به افزایش آگاهی آنها در شناخت مفاهیم ، اصول، ابعاد و عوامل موثر بر برنامه ریزی تحصیلی خواهد شد. مطالعه این کتاب به مشاوران کمک می کند تا با آگاهی از مفاهیم برنامه ریزی تحصیلی و دریافت مدلی منحصر به فرد، بصورت کاربردی و جامع مراجعان خود را در این زمینه راهنمایی نمایند.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط