مهندسی پزشکی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 9-06-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 234


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي پزشکي            
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتينِ آکسفورد
 • فرهنگ واژگان لاتينِ هريتج   
 • فرهنگ واژگان لاتينِ کالينز
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان ذيل عبارت مهندسي پزشکي            
 • واژه‌هاي مترادف‌ با مهندسي پزشکي      
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مهندسي پزشکي از منظر مشاهير               
 • تعريف دقيق از علم مهندسي پزشکي      
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي
 • موضوع اول: پردازش سيگنال‌هاي حياتي               
 • موضوع دوم: پردازش تصاوير پزشکي و ‌سيستم ‏هاي تصويربرداري      
 • موضوع سوم: مدل‌سازي سيستم‌هاي فيزيولوژيکي  
 • موضوع چهارم: بيوانفورماتيک              
 • موضوع پنجم: توان بخشي       
 • موضوع ششم: مهندسي عصبي               
 • موضوع هفتم: مهندسي بافت
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي مهندسي پزشکي             
 • صاحب‌نظران مهندسي پزشکي              
 • اوتو هربرت اشميت
 • هرمن پاول شوان    
 • يوان چنگ برت فونگ            
 • لسلي گدس               
 • جان وبستر              
 • رابرت لانگر          
 • جان دنيس اندرل     
 • جيمز کالينز             
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم مهندسي پزشکي         
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي مهندسي پزشکي          
 • مقطع کارشناسي پيوسته          
 • منابع کنکور رشته‏ ي مهندسي پزشکي    
 • مهندسي پزشکي- باليني          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • (مهندسي پزشکي بيوالکتريک / بيومتريال / بيومکانيک)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي پزشکي- بيوالکتريک
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي پزشکي- بيومتريال     
 • معرفي    
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي پزشکي- بيومکانيک 
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي پزشکي- مهندسي بافت              
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مهندسي پزشکي- توان‌بخشي  
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل( داخل کشور)      
 • امکان ادامه تحصيل (خارج از کشور)    
 • مقطع دکتري
 • مهندسي بافت
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • رشته ‏ي مهندسي پزشکي- بيوالکتريک
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • رشته ‏ي مهندسي پزشکي- بيومکانيک    
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • رشته‏ ي مهندسي پزشکي- بيومتريال        
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي
 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه ي مهندسي پزشکي       
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پزشکي
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پزشکي        
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پزشکي          
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • علوم اجتماعي، زيست پزشکي (SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL)            
 • مهندسي سلول و بافت (CELL & TISSUE ENGINEERING)               
 • مهندسي، زيست پزشکي (ENGINEERING, BIOMEDICAL)           
 • توان‌بخشي ((REHABILITATION (SSc)             
 • علم مواد، زيست مواد (MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS)               
 • علوم نانو و فناوري نانو (NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY)          
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پزشکي          
 • انجمن بيوانفورماتيک ايران    
 • انجمن بيوتکنولوژي ايران      
 • انجمن علمي آتروسکلروز ايران              
 • انجمن علمي آندويورلژي و يورولاپاراسکوپي ايران
 • انجمن علمي اپتومتري ايران
 • انجمن علمي پزشکي ليزري ايران          
 • انجمن مهندسي پزشکي ايران 
 • انجمن علمي عناصر کمياب ‌ايران           
 • فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم
 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي پزشکي         
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط