مهندسی مواد

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-8-94280-600-978
 • تعداد صفحات : 413


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي مواد  
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مهندسي مواد از منظر مشاهير    
 • تعريف دقيق از علم مهندسي مواد            
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: انتخاب مواد      
 • موضوع دوم: طراحي             
 • موضوع سوم: فرآيند               
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير تحولات مهندسي مواد در قديم           
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير تحولات           
 • صاحب نظران مهندسي مواد    
 • جوزف ويلارد گيبس               
 • لودويک بولتزمن     
 • رابرت هدفيلد          
 • ويليام هنري براگ   
 • چارلز مارتين هال   
 • هانس ترناير            
 • کيليفورد جي شول   
 • ويليام ديويد کينگري                
 • دلبرت دي               
 • پروفسور جان کمبل
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم مهندسي مواد               
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي مهندسي مواد                
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته مهندسي مواد              
 • كاردان فني جوشكاري             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • كاردان فني مواد (توليد آهن فولاد)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • كاردان ريخته‏ گري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • كاردان فني مواد (توليد فلزات غير آهني)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • كاردان سراميك       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • علمي كاربردي خط توليد صنايع سراميک‏‏              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي مهندسي مواد          
 • مهندسي متالورژي و مواد (سراميك/ متالورژي استخراجي/ متالورژي صنعتي)   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي مواد (آهن و فولاد)     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        

مهندسي مواد (شكل ‌دادن فلزات)            

 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي مواد (ريخته‌گري)    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • تربيت معلم فني - ساخت و توليد و هماهنگي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته
 • مهندسي مواد (استخراج فلزات)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي سراميك     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مواد (خوردگي و حفاظت ازمواد)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي متالورژي و مواد (جوشكاري)   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مواد، شناسايي و انتخاب مواد مهندسي       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مواد - ريخته‏ گري      
 • معرفي    
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شكل‌دادن فلزات
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • نانوفناوري - نانومواد              
 • معرفي    
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي مواد مركب (طراحي سازه‏هاي كامپوزيتي/ كامپوزيت‏هاي زمينه پليمري/ كامپوزيت‏هاي زمينه‌ي سراميكي و فلزي)             
 • معرفي    
 • منابع كنكور رشته‌ي مهندسي مواد مرکب - طراحي سازه‌هاي کامپوزيتي
 • منابع كنكور رشته‌ي مهندسي مواد مرکب - کامپوزيت‌هاي زمينه پليمري               
 • منابع كنكور رشته‌ي مهندسي مواد مرکب - کامپوزيت‌هاي زمينه سراميکي و فلزي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مهندسي مواد و متالورژي (جوشكاري و اتصال مواد / خواص فيزيكي و مكانيكي مواد / خوردگي و پوشش مهندسي سطح/ سراميك/ شكل‌دادن فلزات/ فرآيندهاي استخراج و فلزات و مواد / متالورژي پودر/ مهندسي مواد پيشرفته)  
 • معرفي    
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي فناوري نانو (نانو مواد)             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مهندسي مواد             
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مواد      
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مواد             
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مواد
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • بلورشناسي (CRYSTALLOGRAPHY)  
 • علم مواد، زيست مواد (MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS)               
 • علم مواد، سراميک (MATERIALS SCIENCE, CERAMICS)            
 • دانش مواد، تشخيص و آزمايش (MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING)                
 • علم مواد، روکش ‏ها و پوشش‌ها (MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS)         
 • علم مواد، کامپوزيت‌ها (MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES)
 • علم مواد، چندرشته‌اي (MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY)
 • علم مواد، کاغذ و چوب (MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD)           
 • علم مواد، منسوجات (MATERIALS SCIENCE, TEXTILES)              
 • متالورژي و مهندسي متالورژي (METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING)         
 • علم نانو و نانوتکنولوژي (NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY)         
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مواد
 • انجمن خلأ ايران     
 • انجمن آموزش نظام مهندسي ايران          
 • انجمن خوردگي ايران
 • انجمن ريخته‌گري ايران          
 • انجمن سراميک ايران             
 • انجمن مهندسي متالورژي ايران              
 • انجمن جوشكاري و آزمايش ‏هاي غيرمخرب ايران   
 • انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران       

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي مواد               
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط