مهندسی شیمی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-04-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 514


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم مهندسي شيمي               
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه شيمي  
 • بررسي ريشه‌ي زباني واژه شيمي           
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف مهندسي شيمي از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق از علم مهندسي شيمي         
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي مهندسي شيمي                
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي اول: شکل‌گيري مفهوم عمليات واحد به‌عنوان مفهوم پايه‌اي مهندسي شيمي              
 • نظريه ي دوم: مکانيک سيالات
 • نظريه ي سوم: انتقال جرم        
 • نظريه ي چهارم: انتقال حرارت               
 • نظريه ي پنجم: رسانش            
 • نظريه ي ششم: جابه‌جايي        
 • نظريه ي هفتم: تابش
 • نظريه‌ ي هشتم: موازنه‌ي جرم 
 • نظريه ي نهم: موازنه انرژي   
 • صاحب‌نظران مهندسي شيمي
 • يوستوس فون ليبيش 
 • جورج ادوارد داويس
 • لوئيس مايلز نورتون                
 • فرانک اچ. تورپ    
 • آرتور نويز              
 • ويليام اچ واکر          
 • ميلتون سي وايتکر  
 • نيل آماندسن            
 • رابرت بايرون برد  
 • رادرفورد آريس       
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم مهندسي شيمي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه ‏ي مهندسي شيمي             
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي مهندسي شيمي        
 • کاردان فني شيمي- عمليات پتروشيمي    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني شيمي- صنايع قند‏سازي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کاردان فني شيمي- صنايع غذايي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي
 • کاردان فني شيمي- پالايش       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي مهندسي شيمي        
 • مهندسي شيمي- (صنايع پالايش، پتروشيمي و گاز/مديريت/ صنايع غذايي)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي شيمي- مهندسي آتش  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي شيمي- صنايع غذايي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي شيمي- مواد پرانرژي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي شيمي- فرآوري و انتقال گاز      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي شيمي- بيوتکنولوژي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي شيمي- (پديده‌هاي انتقال/ ترموديناميک و سينتيک/ فرآيندهاي جداسازي/ مهندسي بيوشيميايي/ مهندسي پليمر/ مهندسي فرآيند/ مهندسي محيط‌زيست)             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي شيمي- زيست پزشکي               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي شيمي- صنايع غذايي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي شيمي- فرآوري و انتقال گاز      
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيوشيمي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي شيمي- نانو
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مهندسي شيمي(-بيوتکنولوژي و مهندسي بيوشيمي/ پديده‌هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي/ ترموديناميك، سينتيک و طراحي راكتورهاي شيميايي/ طراحي، شبيه‌سازي و كنترل فرآيندها/ مهندسي پليمر/ مهندسي محيط‌زيست)       
 • معرفي    
 • منابع كنكور گرايش بيوتکنولوژي و مهندسي بيوشيمي            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي مهندسي شيمي          
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه ي مهندسي شيمي   
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه ي مهندسي شيمي           
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه ي مهندسي شيمي             
 • نشريه هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • شيمي، دارويي (CHEMISTRY, MEDICINAL)   
 • بيوشيمي و زيست‏شناسي مولکولي (BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY)     
 • دانش و فناوري تغذيه (FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY)           
 • داروشناسي و داروسازي (PHARMACOLOGY & PHARMACY)    
 • مهندسي، نفت (ENGINEERING, PETROLEUM)            
 • شيمي، تجزيه (CHEMISTRY, ANALYTICAL)   
 • شيمي کاربردي (CHEMISTRY, APPLIED)        
 • شيمي، معدني و هسته‏اي (CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR)          
 • شيمي، چند رشته‏اي (CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY)         
 • شيمي، آلي (CHEMISTRY, ORGANIC)             
 • شيمي، فيزيکي (CHEMISTRY, PHYSICAL)      
 • مهندسي، شيمي (ENGINEERING, CHEMICAL)              
 • علوم پليمري (POLYMER SCIENCE) 
 • علوم نانو و فناوري نانو (NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY)          
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه ي مهندسي شيمي             
 • انجمن بيوتکنولوژي ايران      
 • انجمن علمي بيوشيمي ايران    
 • انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران           
 • انجمن محيط‌زيست ايران        
 • انجمن علمي داروسازان ايران 
 • انجمن علمي داروسازي باليني ايران       
 • انجمن علمي سامانه‌هاي نوين دارورساني ايران      
 • انجمن علمي فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران        
 • انجمن علمي عناصر کمياب ‌ايران           
 • انجمن علمي فارماکوگنوزي ايران           
 • انجمن شيمي ايران  
 • انجمن کاتاليست ايران             
 • انجمن الکتروشيمي ايران        
 • انجمن علوم و صنايع غذايي ايران           
 • انجمن مواد پر انرژي ايران    
 • انجمن مهندسي شيمي ايران    
 • انجمن ايمني زيستي ايران       
 • انجمن نانوفناوري ايران          
 • انجمن آموزش نظام مهندسي ايران          
 • انجمن مهندسي گاز ايران        
 • انجمن علوم ايمني ايران          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي مهندسي شيمي            
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط