پژوهش هنر

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-40-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 192


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم پژوهش هنر   
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان فرهنگ واژگان نفيسي   
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • واژه‌هاي مترادف با پژوهش هنر             
 • بررسي ريشه‏ ي زباني اين واژه پژوهش هنر           
 • تعريف تخصصي پژوهش هنر
 • تعريف هنر (به‌معناي عام آن) از منظر مشاهير      
 • تعريف دقيق هنر     
 • سؤالات اساسي در علم پژوهش هنر        
 • موضوعات اصلي در زمينه‌ي هنر و پژوهش هنر   
 • موضوع اول: اثر هنري          
 • موضوع دوم: تاريخ هنر          
 • موضوع سوم: فلسفه‌ي هنر      
 • موضوع چهارم: زيبايي‌شناسي
 • موضوع پنجم: فعاليت مهار شده              
 • موضوع ششم: خودانگيختگي 
 • موضوع هفتم: خلاقيت            
 • موضوع هشتم: داوري هنر     
 • مکاتب پژوهش هنر
 • مکتب اول: هنر يونان باستان (کلاسيک باستان)     
 • مکتب دوم: گوتيک 
 • مکتب سوم: رنسانس (کلاسيک، رنسانس)              
 • مکتب چهارم: باروک              
 • مکتب پنجم: نئوکلاسيک         
 • مکتب ششم: رمانتيک             
 • مکتب هفتم: رئاليسم
 • مکتب هشتم: ناتوراليسم          
 • مکتب نهم: امپرسيونيسم         
 • مکتب دهم: سمبوليسم              
 • مکتب يازدهم: فوويسم             
 • مکتب دوازدهم: اکسپرسيونيسم               
 • مکتب سيزدهم: کوبيسم           
 • مکتب چهاردهم: فوتوريسم      
 • مکتب پانزدهم: داداييسم          
 • مکتب شانزدهم: سورئاليسم     
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏هاي پژوهش هنر    
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي اول: مارکسيسم         
 • نظريه ‏ي دوم: فرويديسم           
 • نظريه‏ ي سوم: فرماليسم           
 • نظريه‏ ي چهارم: نشانه‌شناسي  
 • نظريه‏ ي پنجم: فمينيسم            
 • نظريه‏ ي ششم: ساختارشکني   
 • صاحب‌نظران پژوهش هنر     
 • افلاطون  
 • ارسطو    
 • هيوم        
 • کانت       
 • هگل       
 • نيچه        
 • کروچه    
 • هايدگر    
 • بارت       
 • فوکو        
 • دريدا       
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم پژوهش هنر                
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‌کننده رشته در ايران         
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه     
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي پژوهش هنر 
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع کنکور رشته‏ ي پژوهش هنر           
 • مردم‌شناسي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • هنرهاي سنتي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امکان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • تاريخ هنر ايران باستان           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • دوره تاريخ هنر جهان اسلام    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • دوره تاريخ هنر ايران اسلامي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • پژوهش هنر            
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فلسفه هنر
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امکان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)      
 • امکان ادامه ي تحصيل (خارج از کشور) 
 • مقطع دکتري (PhD)              
 • پژوهش هنر (پژوهش هنر)     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • پژوهش هنر (تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي) 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي
 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي پژوهش هنر       
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي پژوهش هنر              
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي پژوهش هنر
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • مردم‌شناسي (DEMOGRAPHY)          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي پژوهش هنر                
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط