موزه

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-42-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 160


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم موزه              
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن  
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف موزه از منظر مشاهير 
 • تعريف دقيق از علم موزه        
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: همگام بودن با علم روز در موزه‌داري
 • موضوع دوم: موزه فقط شامل اشياء تاريخي نيست  
 • موضوع سوم: هر نوع مجموعه که شامل نام موزه مي‌شود، داراي ارزش است       
 • موضوع چهارم: حمايت مادي از مجموعه‌ها براي حفظ بقاي آن‌ها          
 • موضوع پنجم: استفاده از موزه‌ها به‌عنوان مؤسسه ‏هاي آموزشي              
 • موضوع ششم: حفاظت از آثار موزه‌اي    
 • موضوع هفتم: اصالت در مستندسازي اشياء موزه‌اي               
 • موضوع هشتم: موزه‌ها وسيله‌اي براي ارتقا وحدت ملل           
 • موضوع نهم: موزه مکان فرصت‌هاي استثنايي       
 • سير تاريخي علم موزه             
 • دنياي کهن               
 • قرون ‌وسطي           
 • رنسانس  
 • عصر صنعت         
 • عصر مدرن            
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي موزه               
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • دوره ‏ها    
 • دوره اول: گردآوري اشياء براساس فطرت دروني انسان         
 • دوره دوم: مجموعه‌داري راهي براي نگهداري سرمايه           
 • دوره سوم: موزه وسيله‏ ي آموزش و ارتباط نسل‌ها    
 • صاحب‌نظران موزه
 • گاسپر. اف. نايکل   
 • گينو        
 • مرتضي قلي خان صنيع الدوله
 • مرتضي‌قلي خان ممتازالملک  
 • آندره گدار
 • نوشين دخت نفيسي 
 • باقر آيت‌ا...‌زاده شيرازي         
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم موزه           
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ي موزه
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي موزه       
 • راهنماي موزه‌ها و بناهاي تاريخي           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‏عمومي         
 • موزه‌داري               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ي موزه       
 • موزه‌داري               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • کارشناس موزه        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مديريت موزه          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات موزه         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي موزه  
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي موزه          
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي موزه            

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي موزه           
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط