موسیقی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : --------
 • تعداد صفحات : 232


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم موسيقي          
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد و لانگمن 
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه موسيقي         
 • واژه‌هاي مترادف‌ با موسيقي    
 • بررسي ريشه زباني واژه موسيقي           
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف موسيقي از منظر مشاهير            
 • تعريف دقيق از علم موسيقي    
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: علم موسيقي و هنر موسيقي               
 • موضوع دوم: موسيقي و تأثير آن بر انسان               
 • موضوع سوم: وضعيت موسيقي در اسلام
 • موضوع چهارم: موزيکولوژي
 • موضوع پنجم: ارتباط موسيقي با قوم و فرهنگ       
 • موضوع ششم: موسيقي و اقتصاد             
 • مکاتب موسيقي       
 • مکتب اول: موسيقي باروک    
 • مكتب دوم: موسيقي کلاسيسيسم               
 • مكتب سوم: رمانتيسيسم           
 • مكتب چهارم: امپرسيونيسم     
 • مكتب پنجم: مکتب دوم وين     
 • مكتب ششم: موسيقي الکترونيکي            
 • مكتب هفتم: ميني‌ماليسم           
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي موسيقي          
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي اول: موسيقي تئوري يونان        
 • نظريه دوم: موسيقي مذهبي-کليسايي       
 • نظريه سوم: موسيقي کلاسيک
 • نظريه چهارم: مدرنيسم در موسيقي         
 • نظريه پنجم: پُست مدرن در موسيقي       
 • نظريه ششم: موسيقي اعتراضي              
 • صاحب‌نظران موسيقي            
 • ابونصر محمد بن محمد فارابي
 • کلائوديو مونتوردي 
 • يوهان سباستيان باخ 
 • ولفگانگ آمادئوس موتسارت   
 • لودويک فان بتهوون
 • ريشارد واگنر          
 • پيتر ايليچ چايکوفسکي            
 • کلود آشيل دبُوسي    
 • ريشارد اشتراوس    
 • آرنولد شونبرگ       
 • بلا بارتوک (1945-1881)     
 • ايگور فئودورويچ استراوينسکي              
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم موسيقي       
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در ايران  
 • ضميمه   
 • تاريخچه موسيقي در ايران      
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه ‏ي موسيقي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي موسيقي  
 • نوازندگي موسيقي ايراني        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‏عمومي         
 • نوازندگي موسيقي جهاني        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‏عمومي         
 • موسيقي نظامي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‏عمومي         
 • آهنگسازي              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد              
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد              
 • آهنگسازي              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • نوازندگي موسيقي ايراني        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • نوازندگي موسيقي جهاني        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي موسيقي     
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي موسيقي              
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي موسيقي     
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي موسيقي        
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي موسيقي       
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط