معماری و شهرسازی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-46-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 304


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم معماري و شهرسازي     
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • عبارات (جملات) قيدشده در فرهنگ واژگان ذيل واژه معمار  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با معماري و شهرسازي               
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف معماري و شهرسازي از منظر مشاهير       
 • تعريف دقيق از علم معماري و شهرسازي               
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: استحکام (ايستايي ساختمان و مصالح)               
 • موضوع دوم: راحتي (کارآيي و ضمانت عملکرد)  
 • موضوع سوم: زيبايي              
 • مکاتب معماري و شهرسازي  
 • مکتب اول: معماري مدرن      
 • مکتب دوم: معماري بعد از مدرن
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏هاي معماري و شهرسازي      
 • زمينه ‏هاي پيدايش    
 • سير نظريه ها          
 • نظريه اول: معماري مدرن اوليه             
 • نظريه دوم: معماري مدرن متعالي           
 • نظريه سوم: معماري مدرن متأخر           
 • نظريه چهارم: معماري پست‌مدرن          
 • نظريه پنجم: معماري هاي-تک و اکو–تک             
 • نظريه ششم: معماري نئوکلاسيک           
 • نظريه هفتم: معماري ديکانستراکشن       
 • نظريه هشتم: معماري فولدينگ               
 • نظريه نهم: معماري پيدايش کيهاني – غيرخطي     
 • صاحب‌نظران معماري و شهرسازي       
 • لويي هنري ساليوان 
 • فرانک لويد رايت    
 • لو کوربوزيه            
 • والتر گروپيوس       
 • دميس ونده ‌رو         
 • فرانک گهري          
 • پيتر آيزنمن             
 • رنزو پيانو               
 • زاها حديد
 • نادر خليلي               
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ي علم معماري و شهرسازي  
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏هاي مجموعه‏ ي معماري و شهرسازي   
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي معماري و شهرسازي              
 • معماري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • معماري سنتي         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ي معماري و شهرسازي              
 • مهندسي معماري     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • معماري داخلي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • شهرسازي               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مهندسي شهرسازي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • معماري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد پيوسته
 • معماري  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • مهندسي معماري اسلامي        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مطالعات معماري ايران          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • انرژي و معماري    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تكنولوژي معماري  
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • معماري منظر         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بازسازي پس از سانحه            
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي معماري     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • معماري داخلي        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت پروژه و ساخت          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • طراحي فضاهاي آموزشي       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • طراحي و برنامه‏ ريزي شهري و منطقه‏اي (برنامه‏ ريزي / طراحي)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • طراحي شهري        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مديريت شهري       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‏ ريزي شهري
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • برنامه‏ ريزي منطقه‏ اي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • مديريت پروژه و ساخت          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • معماري-معماري    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شهرسازي (تاريخ شهرسازي / مطالعات ويژه شهري / نظريه‏ي شهرسازي)         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • طراحي شهري (آموزش طراحي شهري / طراحي شهري و تكنولوژي / طراحي شهري و علوم انساني / طراحي شهري و محيط زيست / نظريه‏ها و تاريخ طراحي شهري)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي معماري و شهرسازي
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي معماري و شهرسازي         
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي معماري و شهرسازي
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي معماري و شهرسازي
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏ هاي علمي نمايه ‏شده در ISI              
 • مطالعات شهري (URBAN STUDIES) 
 • فناوري ساخت و ساز (CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY)   
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي معماري و شهرسازي   
 • انجمن مهندسي و مديريت ساخت ايران   
 • انجمن معماري و شهرسازي ايران          

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي معماري و شهرسازي  
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط