زبان های خارجی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 0-41-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 352


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم زبان خارجی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عميد
 • فرهنگ واژگان معين
 • فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان در مورد زبان
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبریج
 • عبارات (جملات قیدشده در فرهنگ واژگان ذيل عبارت زبان های خارجی)
 • واژه هاي مترادف با زبان های خارجی
 • بررسي ريشه ی زباني واژه ی زبان های خارجی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف زبان های خارجی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم زبان های خارجی
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • مکاتب زبان خارجی
 • مکتب اول: روش دستور-ترجمه
 • .مکتب دوم: جنبش اصلاحی
 • مكتب سوم: روش مستقیم
 • مکتب چهارم: مکاتب ناشی از نگاه ساخت گرایی به زبان
 • مکتب پنجم: مکاتب ناشی از نگاه نقش گرا به زبان
 • مکتب ششم: مکاتب ناشی از نگاه تعاملی به زبان
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های زبان خارجی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه ی اول: تأکید بر قواعد دستوری زبان (روش دستور – ترجمه)
 • نظریه دوم: نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم
 • نظریه سوم: جنبش اصلاحی
 • نظریه چهارم: روش مستقیم
 • نظریه پنجم: رویکرد شفاهی و آموزش زبان موقعیتی
 • نظریه ششم: روش شنیداری-گفتاری
 • نظریه هفتم: پاسخ کاملاً فیزیکی
 • نظریه هشتم: طریق خاموش
 • نظریه نهم: یادگیری اجتماعی زبان
 • نظریه دهم: روش تلقینی
 • نظریه یازدهم: هوش های چندگانه
 • نظریه دوازدهم: نظریه آموزش ارتباطی زبان
 • نظریه سیزدهم: یادگیری جمعی زبان
 • نظریه چهاردهم: آموزش زبان محتوا محور
 • صاحب نظران زبان خارجی
 • هنری سوئیت
 • ویلهلم ویتور
 • ماکسیمیلیان برلیتز
 • پائول پاسی
 • اوتو یسپرسن
 • هارولد ادوارد پالمر
 • لئونارد بلومفیلد
 • میشایل فیلیپ وست
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم زبان خارجی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی زبان خارجی
 • مقطع کاردانی ناپیوسته
 • منابع كنكور رشته ی زبان های خارجی
 • تربيت معلم آموزش زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • مقطع كارشناسي پيوسته
 • منابع كنكور رشته ی زبان های خارجی
 • مترجمي زبان ايتاليايي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات اردو
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان و ادبيات ارمني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات هوسايي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان و ادبيات سواحيلي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان و ادبيات كردي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان و ادبيات تركي آذري
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان و ادبيات تركي استانبولي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • تربيت مترجم زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • تربيت دبير زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • آموزش زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان فرانسه (ادبی / مترجمی )
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • مترجمي زبان آلماني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان چینی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات ژاپني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان و فرهنگ روسي (خاص جامعه المصطفي (ص ))
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان اسپانيايي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات اسپانيايي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • مترجمي زبان روسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان روسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته
 • آموزش زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • مترجمي زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 • زبان و ادبيات اردو
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • زبان و ادبيات انگليسي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان انگليسي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • . فهرست دروس
 • مترجمي زبان انگليسي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات فرانسه - ادبی
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • مترجمي زبان فرانسه
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان فرانسه
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان آلماني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • مترجمي زبان آلماني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات آلماني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان ژاپني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان روسي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • زبان و ادبيات فرانسه
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتریPhD
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور )
 • امكان ادامه تحصيل(خارج از کشور)
 • مقطع دكتريPhD
 • زبان و ادبيات انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان انگليسي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • ترجمه
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • ادبيات فرانسه
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان فرانسه
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • آموزش زبان آلماني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • زبان روسي- آموزش زبان روسي
 • معرفی
 • فهرست دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعه ی زبان خارجی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی زبان خارجی
 • مؤسسه های پژوهشی
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی زبان خارجی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده درISI
 • زبان شناسی LINGUISTICS
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی زبان خارجی
 • انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 • انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی زبان خارجی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط