زبان عربی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 6-49-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 172


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم زبان عربی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان معین
 • فرهنگ واژگان لاتین آکسفورد
 • واژه های مترادف با زبان عربی
 • بررسي ريشه ی زباني اين واژه زبان عربی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف زبان عربی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم زبان عربی
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • مکاتب علم زبان عربی
 • مکتب تکاملی
 • مکتب مهارتی
 • مکتب کاربردی
 • مکتب ارتباطی
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های زبان عربی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه تکاملی
 • نظریه مهارتی
 • نظریه اتصالی
 • نظریه کاربردی
 • صاحب نظران زبان عربی
 • کسائی
 • سیبویه
 • ابن مضاء
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم زبان عربی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسيس کننده رشته در ايران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی زبان عربی
 • مقطع كارشناسي پيوسته
 • منابع كنكور رشته ی زبان عربی
 • زبان و ادبيات عرب (ويژه دانشگاه امام صادق)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • زبان و ادبيات عرب
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • مترجمي زبان عربي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • دبيري زبان و ادبيات عربي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • معارف اسلامی- زبان و ادبيات عرب
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غیرعمومی
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناس يارشد ناپيوسته
 • زبان و ادبیات عرب
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مترجمي زبان عربي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • زبان و ادبيات عرب-ادبیات عربی
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتري PhD
 • زبان و ادبيات عرب
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعه ی زبان عربی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی زبان عربی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی زبان عربی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده درISI
 • زبان شناسی LINGUISTICS
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی زبان عربی
 • انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی زبان عربی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه
 •  

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط