علوم پایه دامپزشکی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-00-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 174


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه
 • تعاريف و موضوعات علوم پايه دامپزشکي
 • تعريف لغوي
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگانِ لاتين کمبريج 
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن
 • واژه‌هاي مترادف‌ با دامپزشکي
 • بررسي ريشه زباني دامپزشکي
 • تعريف تخصصي
 • سؤالات اساسي
 • موضوعات اصلي
 • موضوع اول: تأمين و کنترل بهداشت مواد غذايي توليدشده از محصولات دامي
 • موضوع دوم: پيشگيري و کنترل زئونوز‌ها و تأمين سلامت جامعه
 • موضوع سوم: کمک به اقتصاد کشور
 • زمينه ‏هاي پيدايش علوم پايه دامپزشکي
 • صاحب‌نظران علوم پايه دامپزشکي
 • دکتر برنارد لوريز فردريک بنگ
 • دکتر مرتضي گل‌سرخي         
 • دکتر عبدا... حامدي
 • دکتر رضا رستگار
 • دکتر مرتضي کاوه
 • دکتر عزيز رفيعي
 • دکتر رضا نقشينه
 • دکتر حسين ميرشمسي
 • دکتر احمد شيمي
 • دکتر محمدرضا بابامخير
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علوم پايه دامپزشکي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه‏ ي علوم پايه دامپزشکي
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته
 • فيزيولوژي دامپزشکي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بافت‌شناسي دامپزشکي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيوشيمي باليني
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتري (PhD)
 • فارماکولوژي دامپزشکي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • آناتومي و جنين‌شناسي مقايسه‌اي دامپزشکي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزيولوژي دامپزشکي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • علوم تشريحي دامپزشکي
 • معرفي
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • سم‌شناسي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه
 • دوره‏ هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي علوم پايه دامپزشکي
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي علوم پايه دامپزشکي
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم پايه دامپزشکي
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏شده در ISI
 • علوم دامپزشکي (VETERINARY SCIENCES)
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي علوم پايه دامپزشکي
 • انجمن علمي سم‌شناسي ‌و مسموميت‏هاي ايران
 • انجمن علمي علوم تشريحي ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي علوم پايه دامپزشکي
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط