علوم درمانگاهی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 6-81-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 220


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتارفصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علوم درمانگاهی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان معین
 • فرهنگ واژگان عمید
 • فرهنگ واژگان مصوّب فرهنگستان
 • فرهنگ واژگان لاتین لانگمن
 • فرهنگ واژگان لاتین مدیسین نت
 • فرهنگ واژگان لاتین مریام وبستر
 • واژگان مترادف علوم درمانگاهی
 • ریشه زبانی واژه علوم درمانگاهی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف علوم درمانگاهی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علوم درمانگاهی
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • موضوع اول: بهداشت و بیماریهای طیور
 • موضوع دوم: بیماری های داخلی دامهای بزرگ و کوچک
 • موضوع سوم: جراحی دامپزشکی
 • موضوع چهارم: رادیولوژی، سونوگرافی، لاپاراسکوپی و آرتروسکوپی دامپزشکی
 • موضوع پنجم: مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
 • موضوع ششم: کلینیکال پاتولوژی
 • موضوع هفتم: علوم اسب و اسبداری
 • موضوع هشتم: پیشگیری بیماری های دامی
 • برخورد اقوام مختلف با دامپزشکی
 • دامپزشکی سومریان
 • دامپزشکی در بابل
 • دامپزشکی یهود
 • دامپزشکی در مصر
 • دامپزشکی در هند
 • دامپزشکی آریاییان
 • دامپزشکی در دوران هخامنشیان
 • دامپزشکی رومیان
 • دامپزشکی اروپا در قرن وسطی
 • دامپزشکی سلوکیان
 • دامپزشکی در دوران اشکانیان
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های علوم درمانگاهی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه اول: نظریه افلاطون
 • نظریه دوم: نظریه بقراط
 • نظریه سوم: نظریه ارسطو
 • نظریه چهارم: نظریه پاستور
 • نظریه پنجم: نظریه میاسما
 • نظریه ششم: نظریه میکروبی
 • نظریه ششم: طب مکمل و جایگزین
 • نظریه ششم: اخلاق دامپزشکی
 • صاحب نظران علوم درمانگاهی
 • برنارد لوریتز فردریک بنگ
 • سیمون فریزر تولمی
 • لوئیس کاموتی
 • باستر لوید جونز
 • روبرت کوک
 • برنارد رولین
 • هری کوپر
 • لوک گمبل
 • دکتر مرتضی گلسرخی
 • دکتر عبدالله حامدی
 • دکتر حسین میرشمسی
 • دکتر عزیز رفیعی
 • دکتر بابامخیر
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علوم درمانگاهی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • مقطع کارشناسي پیوسته
 • منابع کنکور رشته ی علوم درمانگاهی
 • علوم اسب و اسبداری
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • امکان ادامه ی تحصیل (خارج از کشور)
 • مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته
 • پیشگیري بیماری های دامي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امکان ادامه ی تحصیل (داخل کشور)
 • مقطع دکتري PhD
 • بیماری های داخلي دام های کوچک
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • بهداشت و بیماری های طیور
 • . معرفی
 • فهرست دروس
 • فناوری های تولید مثل در دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • جراحي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • کلینیکال پاتولوژي دامپزشکي
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • مامایي و بیماری های تولید مثل دام
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • بیماری های داخلي دام های بزرگ
 • معرفی
 • منابع کنکور
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس
 • رادیولوژي دامپزشکي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پیشنهادي دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمند سازی دانشجویان مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • نرم افزارهای مرتبط با مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده در ISI
 • علوم دامپزشکی(VETERINARY SCIENCES)
 • زیست شناسی تولیدمثل(REPRODUCTIVE BIOLOGY)
 • پرتوشناسی، پزشکی هسته ای و تصویربرداری پزشکی ((IMAGING RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL
 • پرنده شناسي(ORNITHOLOGY)
 • علوم کشاورزی، لبنی و حیوانی(AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE)
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • انجمن هلشتاین ایران
 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • انجمن علمی آسیب شناسی ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی علوم درمانگاهی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط