پیراپزشکی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 6-6-94979-600-978
 • تعداد صفحات : 380


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم پيراپزشکي    
 • تعريف لغوي
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتينWebster            
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف پيراپزشکي از منظر مشاهير      
 • تعريف دقيق از علم پيراپزشکي              
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: همکاري بين پزشکان و پيراپزشکان 
 • موضوع دوم: مهم‌ترين فعاليت پيراپزشکان             
 • موضوع سوم: ميزان علاقه در افراد شاغل در اين حرفه چه نقشي در بازدهي کار اين افراد دارد؟           
 • زمينه‏ هاي پيدايش پيراپزشکي
 • صاحب‌نظران پيراپزشکي      
 • سيد اسماعيل جرجاني
 • ويلهلم كنراد رونتگتن              
 • دکتر محمد حسن لقمان ادهم (لقمان الدوله)
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم پيراپزشکي
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • دانشگاه جندي شاپور يا گندي شاپور        
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • انستيتو پاستور ايران               
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان  
 • جامعه آمريکايي‏ هاي پاتولوژيست‌هاي آمريکا         
 • کالج آمريکايي جراحان           
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • انستيتو حصارک (انستيتو رازي کنوني)
 • بنگاه بهداشت (آزمايشگاه مرکزي وزارت بهداري و آزمايشگاه رفرانس)
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي پيراپزشکي  
 • مقطع کارداني ناپيوسته
 • منابع كنكور رشته ‏ي پيراپزشکي             
 • علوم آزمايشگاهي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • هوشبري
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • تکنولوژي پرتودرماني            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي:        
 • تکنولوژي پرتوشناسي            
 • معرفي رشته
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي پيراپزشکي             
 • اتاق عمل
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تکنولوژي پرتودرماني (راديوتراپي)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير‌عمومي         
 • تکنولوژي پرتوشناسي            
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • تکنولوژي پزشکي هسته‌اي    
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي
 • علوم آزمايشگاهي   
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • هوشبري
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • تکنولوژي پرتوشناسي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • اتاق عمل
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • علوم آزمايشکاهي   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • تکنولوژي پرتودرماني(راديوتراپي)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • هوشبري
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل(خارج از کشور)   
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته               
 • راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي             
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • خون‏شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • تكنولوژي تصويربرداري مغناطيسي (MRI)         
 • معرفي    
 • منابع کنکور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • پروتئوميکس کاربردي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي پيراپزشکي               
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي پيراپزشکي        
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي پيراپزشکي               
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي پيراپزشکي  
 • نشريه‏ هاي علمي داخلي           
 • مجله ‏هاي علمي نمايه‏ شده در ISI              
 • خون‏شناسي (HEMATOLOGY)           
 • فناوري آزمايشگاهي پزشكي (MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY)   
 • تصويربرداري عصبي (NEUROIMAGING)    
 • پرتوشناسي، پزشكي هسته ‏اي و تصويربرداري پزشكي (RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING)     
 • علم بي‏هوشي (ANESTHESIOLOGY) 
 • علوم عصبي (NEUROSCIENCES)     
 • پزشكي كودكان (PEDIATRICS)           
 • انجمن‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي پيراپزشکي  
 • انجمن علمي پزشكي ‌پرتوشناسي (راديولوژي) ايران              
 • انجمن علمي پزشكي هسته‌اي ايران        
 • انجمن علمي جامعه آزمايشگاهيان ايران
 • انجمن علمي دكتراي ‌علوم ‌آزمايشگاهي تشخيص‌ طبي ايران  
 • انجمن علمي راديولوژي ايران
 • انجمن علمي راديولوژي دهان و فك و صورت ايران               
 • انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران        
 • انجمن علمي هماتولوژي انكولوژي اطفال ايران      
 • انجمن علمي هماتولوژي انكولوژي ايران                
 • انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران        
 • انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران          
 • انجمن پروتئوميكس ايران       
 • انجمن علمي پرتودرماني ‌سرطان ايران  
 • انجمن علمي پرستاران قلب ايران            
 • انجمن علمي پروتئوميكس پزشكي ايران
 • انجمن علمي پزشكان ‌كودكان ايران         
 • انجمن علمي پزشكان ‌نوزادان ايران
 • انجمن علمي اكوكارديوگرافي ايران        
 • انجمن علمي انتقال ‌خون ‌ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي پيراپزشکي
 • سازمان‏ها و بنگاه‏ هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط