سلامت، بهداشت و تغذیه

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 5-17-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 804


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه
 • تعاريف و موضوعات علم سلامت، بهداشت و تغذيه               
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج 
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان معين              
 • واژه‌هاي مترادف با سلامت، بهداشت و تغذيه         
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف سلامت، بهداشت و تغذيه از منظر مشاهير  
 • تعريف دقيق از علم سلامت، بهداشت و تغذيه
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: ژنتيک              
 • موضوع دوم: شيوه زندگي مردم              
 • موضوع سوم: ارتباط سلامت با ميزان ولادت و مرگ‌ومير     
 • موضوع چهارم: بهداشت فردي               
 • موضوع پنجم: بهداشت محيط 
 • موضوع ششم: آموزش بهداشت               
 • موضوع هفتم: پيشگيري از بروز بيماري‌هاي واگير و غيرواگير            
 • موضوع هشتم: سوءتغذيه        
 • موضوع نهم: چاقي  
 • موضوع دهم: تغذيه مادر و کودک
 • مکاتب سلامت، بهداشت و تغذيه
 • مکتب اول: طب سنتي بوعلي 
 • مکتب دوم: طب چيني             
 • مكتب سوم: طب هندي
 • مكتب چهارم: هوميوپاتي         
 • مكتب پنجم: گياه‌خواري           
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي سلامت، بهداشت و تغذيه                
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه ‏ها          
 • نظريه‏ اول: نظريه خودشناسي رازي در طب روحاني            
 • نظريه‌ دوم: نظريه روان‌کاوي فرويدي    
 • نظريه‌ سوم: نظريه اعتقاد بهداشتي         
 • نظريه چهارم: نظريه برنامه‌ريزي براي سلامت جامعه          
 • نظريه پنجم: نظريه بزنف       
 • نظريه ششم: نظريه‌هاي اصلي تغذيه      
 • صاحب‌نظران سلامت، بهداشت و تغذيه
 • بقراط      
 • محمد بن زکرياي رازي          
 • دکتر برناردينو رامازيني         
 • آنتوان لوران لاووازيه             
 • لويي پاستور            
 • رابرت کخ               
 • ناتان پريتيکين        
 • نوين استوارت اسکرمشاو       
 • سيد حسين ميرشمسي
 • دکتر هاراطون داويديان           
 • پروفسور حبيب‏ا... هدايت       
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه ‏ي علم سلامت، بهداشت و تغذيه            
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي سلامت، بهداشت و تغذيه             
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته‏ ي سلامت، بهداشت و تغذيه        
 • بهداشت عمومي (بهداشت خانواده)        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • بهداشت مبارزه با بيماري‌ها    
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • بهداشت محيط         
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي
 • بهداشت حرفه‏اي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته ‏ي سلامت، بهداشت و تغذيه        
 • بهداشت محيط         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي
 • بهداشت عمومي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم و صنايع غذايي (كنترل كيفي و بهداشت)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علوم تغذيه              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مددكاري اجتماعی
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • بهداشت حرفه‏اي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي
 • بهداشت محيط         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • بهداشت عمومي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • حشره‌شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين    
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • علوم تغذيه              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ويروس‌شناسي پزشكي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اپيدميولوژي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ميکروب‌شناسي      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم بهداشتي در تغذيه           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ارگونومي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي بهداشت محيط
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • قارچ‌شناسي پزشكي 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • آموزش بهداشت      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بيوشيمي باليني       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • انگل‌شناسي             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ميکروب‌شناسي مواد غذايي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حشره‌شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بهداشت حرفه‏اي     
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم و صنايع غذايي (كنترل كيفي و بهداشت)        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بهداشت و ايمني مواد غذايي    
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ايمني‌شناسي پزشكي
 • معرفي
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس        
 • مددكاري اجتماعي  
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • ويروس‌شناسي         
 • معرفي
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • بيوشيمي باليني       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ويروس‌شناسي پزشكي            
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مددكاري اجتماعي  
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بهداشت حرفه‏اي     
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بهداشت محيط         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • باكتري‌شناسي پزشكي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • اپيدميولوژي            
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس
 • آموزش بهداشت      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • حشره‌شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين    
 • معرفي
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم تغذيه              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شيمي مواد خوراكي و آب‏شناسي پزشكي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • انگل‌شناسي پزشكي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ايمني‌شناسي پزشكي
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • علوم و صنايع غذايي (كنترل كيفي و بهداشتي)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • قارچ‌شناسي پزشكي 
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي سلامت، بهداشت و تغذيه          
 • نرم‌افزارهاي مرتبط با مجموعه‌ي سلامت، بهداشت و تغذيه   
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي سلامت، بهداشت و تغذيه
 • مؤسسه‏هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي سلامت، بهداشت و تغذيه             
 • نشريه‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏هاي علمي نمايه‏شده در ISI              
 • زيست‏شناسي سلولي (CELL BIOLOGY)               
 • آموزش و پرورش، رشته‏هاي علمي (EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES)         
 • دانش و فناوري تغذيه(FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY)            
 • قارچ‌شناسي (MYCOLOGY)  550
 • تغذيه و برنامه‏هاي غذايي (NUTRITION & DIETETICS)  
 • انگل‌شناسي (PARASITOLOGY)         
 • بهداشت و درمان اوليه (PRIMARY HEALTH CARE)         
 • بهداشت عمومي، محيطي و حرفه‏اي (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH)      
 • علوم ورزشي (SPORT SCIENCES)    
 • ويروس‌شناسي (VIROLOGY)               
 • ارگونومي (ERGONOMICS)              
 • سياست‏گذاري و خدمات بهداشت و درمان (HEALTH POLICY & SERVICES)    
 • بهداشت عمومي، محيطي و حرفه‏اي (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH)      
 • مددكاري اجتماعي (SOCIAL WORK) 
 • حسايست (ALLERGY)           
 • بيوشيمي و زيست‏شناسي مولکولي (BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY)     
 • بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربردي (BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY) 
 • ايمني‌شناسي (IMMUNOLOGY)        
 • پزشکي قانوني (MEDICINE, LEGAL)
 • پزشكي كودكان (PEDIATRICS)           
 • حشره‌شناسي (ENTOMOLOGY)         
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي سلامت، بهداشت و تغذيه             
 • انجمن‌هاي ارزيابي محيط‌زيست ايران    
 • انجمن ايمني زيستي ايران       
 • انجمن علوم ايمني ايران          
 • انجمن محيط‌زيست ايران        
 • انجمن علمي آموزش بهداشت ايران         
 • انجمن علمي ارگونومي و مهندسي عوامل انساني ايران          
 • انجمن علمي اطلاع‌رساني بهداشتي و‌ زيست‌پزشکي               
 • انجمن علمي انگل‏شناسان ايران              
 • انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران 
 • انجمن علمي بهداشت ايران     
 • انجمن علمي بهداشت محيط ايران           
 • انجمن علمي بهداشت کار ايران
 • انجمن علمي بيوشيمي پزشکي ايران
 • انجمن علمي پيشگيري و درمان چاقي     
 • انجمن علمي تغديه کودکان ايران             
 • انجمن علمي تغذيه ‌با شير مادر ايران      
 • انجمن علمي حشره‌شناسي پزشکي ايران 
 • انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران          
 • انجمن علمي مددکاري ‌اجتماعي ايران     
 • انجمن علمي مديريت سلامت ايران         
 • انجمن علمي ميکرو‌ب‌شناسان ايران        
 • انجمن علمي ويروس‌شناسي ايران           
 • انجمن پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمند ايران        
 • انجمن علوم و صنايع غذايي ايران           
 • انجمن حشره‌شناسي ايران       
 • انجمن علمي اپيدميولوژيست‌‌هاي ايران   
 • انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران         
 • انجمن علمي پوست و آميزشي ايران       
 • انجمن علمي دکتراي ‌علوم ‌آزمايشگاهي تشخيص‌ طبي ايران  

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي سلامت، بهداشت و تغذيه            
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه        

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط