پزشکی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 3-79-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 1512


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم پزشکی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عميد
 • فرهنگ واژگان معين
 • فرهنگ واژگان لاتين آکسفورد
 • فرهنگ واژگان لاتین کمبریج
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگمن
 • واژه های مترادف با پزشکی
 • بررسي ريشه ی زباني واژه پزشکی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف پزشکی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم پزشکی
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • موضوع اول: بیماری
 • موضوع دوم: پیشگیری اولیه و ثانویه
 • موضوع سوم: مصاحبه های بالینی
 • موضوع چهارم: دستگاه ها و تجهیزات پزشکی
 • موضع پنجم: آناتومی عمومی )تشریح عمومی بدن)
 • موضوع ششم: مفهوم آموزش پزشكي مبتني بر بهترين شواهد
 • موضوع هفتم: اخلاق پزشکی
 • موضوع هشتم: پزشکی و صنعت
 • مکاتب پزشکی
 • مکتب اول: مکاتب یونانی (مكتب كنيدوس و مكتب كوس )
 • مکتب دوم: طب مكتب اسكندريه (از ۳۰۵ تا ۳۰ پيش از ميلاد، نزديک به سيصد سال)
 • مکتب سوم: طب مكتب روم
 • مکتب چهارم: مکتب آيورْودا (هند )
 • مکتب پنجم: مکاتب ایرانی (مكتب مزديسنا، مكتب اكباتان و جندی شاپور)
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های پزشکی 
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه ی اول: نظریات مربوط به درد و درمان
 • نظریه دوم: نظریات مربوط به تشريح
 • نظريه سوم: نظریات مربوط به جراحی
 • نظريه چهارم: نظریات مربوط به گردش خون
 • نظریه پنجم: چگونگي تكامل و تاريخچه نظام سلامت
 • صاح بنظران پزشکی
 • بقراط (460 – 375 ق.م )
 • جالینوس ( 130 - 218 ق.م )
 • ابوالقاسم الزهراوی ( 1009 - 936 م )
 • شی خالرئیس حسین بن عبدا... بن سینا )ابن سینا)(1037 – 980 م.)
 • آمبروآز پاره (1590 - 1510 م.(
 • آندریاس وسالیوس ( 1564 - 1514 م)
 • ویلیام هاروی ( 1657 –1578م )
 • توماس سيدنهام ( 1689 – 1624 م.(
 • آنتونی فیلیپس وان لیوون هوک ( 1723 –1632م )
 • ادوارد جنر ( 1823 – 1749 م )
 • رنه تئوفیل لائنگ ( 1826 - 1781 م )
 • ویلیام مورتون ( 1868 - 1819 م (
 • لوئی پاستور ( 1895 - 1822 م (
 • ژوزف لیستر ( 1912 - 1827 م (
 • روبرت کوخ یا کخ ( 1910 - 1843 م (
 • الکساندر فلمینگ ( 1995 - 1881 م )
 • دکتر محمد قریب
 • دکتر جما لالدین مستقیمی
 • دکتر صادق نظام مافی
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم پزشکی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی پزشکی
 • مقطع دكتري حرفه ای
 • منابع كنكور رشته ی پزشکی
 • پزشکی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مقطع دستيار تخصصي پزشكي باليني
 • ارتوپدي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • آسیب شناسی (پاتولوژي)
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيماري هاي پوست
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيماري هاي داخلي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيماری هاي عفوني و گرمسيري
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • پزشكي اجتماعي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • پزشكي قانوني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • پزشكي ورزشي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • جراحي عمومي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • جراحي مغز و اعصاب
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • چشم پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • روانپزشکی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • زنان و زايمان
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • طب اورژانس
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • طب كار
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • طب هوا و فضا و زیرسطحی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • كودكان
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • گوش و گلو و بيني جراحي سر و گردن
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مقطع دستياري فوق تخصصي
 • آلرژي و ايمونولوژي باليني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيماري هاي قلب و عروق
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • جراحي پلاستیک ترميمي و سوختگي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • جراحي توراكس (قفسه صدري)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • جراحي عروق
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • جراحي قلب و عروق
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • جراحي كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • خون و سرطان كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • روانپزشک كودك و نوجوان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • روماتولوژي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • روماتولوژي كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ريه
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ريه كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • طب نوزادي و پيرامون تولد
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • عفوني كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • غدد درون ریز و متابوليسم
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • غدد درون ریز و متابوليسم كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • قلب كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • كليه كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • گوارش كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • گوارش و كبد بالغين
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مغز و اعصاب كودكان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • نفرولوژي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 • ژنتیک انساني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • آموزش پزشكي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • علوم تشريحي
 • معرفی
 • منابع
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مهندسي پزشكي (بيوالكتریک)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزیک پزشكي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • روانشناسي باليني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزيولوژي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • مهندسي پزشكي (زيست مواد)
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتري PhD
 • فيزيولوژي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • علوم تشريحي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • سالمند شناسی
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • اخلاق پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • آموزش پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مطالعات اعتياد
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ژنتیک پزشكي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • روانشناسي نظامي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بيولوژي توليد مثل
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فيزیک پزشكي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • بافت شناسی پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فرآورده هاي بيولوژیک
 • معرفی
 • فهرست دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعه ی پزشکی
 • نرم افزارهای مرتبط با مجموعه ی پزشکی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی پزشکی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی پزشکی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده درISI
 • حساسیت ALLERGY
 • آناتومي و ریخت شناسی ANATOMY & MORPHOLOGY
 • نر شناسی (مذکر شناسی =ANDROLOGY)
 • علم بیهوشی ANESTHESIOLOGY
 • علوم رفتاری BEHAVIORAL SCIENCES
 • بیوتكنولوژي و میکرو بيولوژي كاربرديBIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
 • سیستم های قلبی و قلبی–عروقی CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
 • مهندسي سلول و بافت CELL & TISSUE ENGINEERING
 • زیست شناسی سلولي CELL BIOLOGY
 • عصب شناسی بالینی CLINICAL NEUROLOGY
 • پزشكي مراقبت های ویژه CRITICAL CARE MEDICINE
 • پوست شناسی DERMATOLOGY
 • آموزش و پرورش، رشته های علمي EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES
 • پزشکی اورژانس EMERGENCY MEDICINE
 • غدد و متابوليسم ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
 • اخلاق ETHICS
 • مطالعه معده و روده و جگر GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
 • ژنتیک و وراثت GENETICS & HEREDITY
 • طب سالمندان و علم پیری شناسی GERIATRICS & GERONTOLOGY
 • پیری شناسی GERONTOLOGY
 • ایمنی شناسی IMMUNOLOGY
 • بیماری های عفونی INFECTIOUS DISEASES
 • پزشكي ترکیبی و تکمیلی INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE
 • اخلاق پزشکی MEDICAL ETHICS
 • پزشکی، عمومی و داخلی MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
 • پزشکی قانونی MEDICINE, LEGAL
 • پزشکی، تحقیقی و تجربی)MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
 • میکروسکوپی MICROSCOPY
 • تصويربرداری عصبی NEUROIMAGING
 • علوم عصبی NEUROSCIENCES
 • تغذیه و برنامه های غذایی NUTRITION & DIETETICS
 • مامايي و دانش امراض زنانه OBSTETRICS & GYNECOLOGY
 • غده شناسی ONCOLOGY
 • چشم پزشکیOPHTHALMOLOGY
 • اصلاح و ترمیم عیوب استخوانی ORTHOPEDICS
 • گوش و حلق و بینی OTORHINOLARYNGOLOGY
 • آسیب شناسی PATHOLOGY
 • پزشكی كودكان PEDIATRICS
 • بیماری مجاری پیرامونی PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
 • فيزيولوژي PHYSIOLOGY
 • بهداشت و درمان اولیه PRIMARY HEALTH CARE
 • روا نپزشکی (PSYCHIATRY1)
 • روا نپزشکی(PSYCHIATRY 2)
 • روان شناسي PSYCHOLOGY
 • روان شناسی، کاربردی PSYCHOLOGY, APPLIED
 • روان شناسی، زیست شناختی PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
 • روان شناسی، بالینی PSYCHOLOGY, CLINICAL
 • روان شناسی، رشد PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
 • روان شناسی، تربیتیPSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
 • روان شناسی، تجربی PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
 • روان شناسی، ریاضیPSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
 • روان شناسی، چند رشته ای PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
 • روان شناسی، روان کاوی)PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
 • روان شناسی، اجتماعی PSYCHOLOGY, SOCIAL
 • بهداشت عمومی، محیطی و حرفه ای PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
 • زیست شناسی تولیدمثل REPRODUCTIVE BIOLOGY
 • دستگاه تنفسی RESPIRATORY SYSTEM
 • امراض مفاصلRHEUMATOLOGY
 • سوء مصرف ماده(Sc SUBSTANCE ABUSE)
 • جراحیSURGERY
 • پیوند عضو TRANSPLANTATION
 • پزشکی مناطق گرمسیریTROPICAL MEDICINE
 • اورولوژی و کلیه شناسی UROLOGY & NEPHROLOGY
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموع هی پزشکی
 • انجمن حقوق پزشکی ایران
 • انجمن روا نشناسی نظامی ایران
 • انجمن طب اورژانس ایران
 • انجمن علمی آتروسکلروز ایران
 • انجمن علمی آسم و آلرژی ایران
 • انجمن علمی آسیب شناسی ایران
 • انجمن علمی آسیب شناسا ن دهان، فک، صورت ایران
 • انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
 • انجمن علمی آندویورلژی و یورولاپاراسکوپی ایران
 • انجمن علمی اپتومتری ایران
 • انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
 • انجمن علمی اختلال کنترل دفع ایران
 • انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
 • انجمن علمی ارتوپدی کودکان ایران
 • انجمن علمی ارولوژی ایران
 • انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
 • انجمن علمی انتقال خون ایران
 • انجمن علمی انستزیولوژی و مراقب تهای ویژه
 • انجمن علمی باروری و ناباروری ایران
 • انجمن علمی بررسی و مطالعه درد در ایران
 • انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران
 • انجمن علمی بیهوشی قلب ایران
 • انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران
 • انجمن علمی پرستاران قلب ایران
 • انجمن علمی پروتئومیکس پزشکی ایران
 • انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
 • انجمن علمی پزشکان قانونی ایران
 • انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
 • انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران
 • انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
 • انجمن علمی پزشکی خواب ایران
 • انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
 • انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران
 • انجمن علمی پیوند اعضاء ایران
 • انجمن علمی پیوند مغز استخوان ایران
 • انجمن علمی تشخی ص و درما ن جنین ایران
 • انجمن علمی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
 • انجمن علمی جامعه جراحان ایران
 • انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران
 • انجمن علمی جراحان اطفال ایران
 • انجمن علمی جراحان پلاستیک و ترمیمی ایران
 • انجمن علمی جراحان توراکس ایران
 • انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران
 • انجمن علمی جراحان عروق ایران
 • انجمن علمی جراحان عمومی ایران
 • انجمن علمی جراحان قلب ایران
 • انجمن علمی جراحان گوش و گلو و بینی و سر و گردن ایران
 • انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
 • انجمن علمی جراحان مفصل ران ایران
 • انجمن علمی جراحان گوش و گلو و بینی و سر و گردن ایران
 • انجمن علمی جراحی دست ایران
 • انجمن علمی جراحی زانو و آرتروسکوپی
 • انجمن علمی چشم پزشکان ایران
 • انجمن علمی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ایران
 • انجمن علمی روان پزشکان ایران
 • انجمن علمی روا نپزشکی کودک و نوجوان ایران
 • انجمن علمی روا نشناسی بالینی ایران
 • انجمن علمی روماتولوژی ایران
 • انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران
 • انجمن علمی سرطان ایران
 • انجمن علمی سرطان های زنان ایران
 • انجمن علمی سوختگی ایران
 • انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران
 • انجمن علمی طب کار ایران
 • انجمن علمی عفونی اطفال ایران
 • انجمن علمی علوم تشریحی ایران
 • انجمن علمی فوق تخصص های داخلی ایران
 • انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
 • انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
 • انجمن علمی قلب کودکان ایران
 • انجمن علمی کایروپراکتیک ایران
 • انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران
 • انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران
 • انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران
 • انجمن علمی متخصصین ریه ایران
 • انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایران
 • انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران
 • انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
 • انجمن علمی متخصصین قلب و عروق ایران
 • انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
 • انجمن علمی مرگ سلولی ایران
 • انجمن علمی نفرولوژی ایران
 • انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
 • انجمن علمی نوروژنتیک ایران
 • انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 • انجمن ایرانی روانشناسی
 • انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 • انجمن روانشناسی ایران
 • انجمن ژنتیک ایران
 • انجمن مهندسی پزشکی ایران
 • انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
 • انجمن علمی پرستاری ایران
 • انجمن علمی پریناتولوژی ایران
 • انجمن علمی پزشکی پرتوشناسی )رادیولوژی( ایران
 • انجمن علمی تغذیه کودکان ایران
 • انجمن علمی جراحان دهان و فک و صورت ایران
 • انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
 • انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
 • انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی اطفال ایران
 • انجمن علمی انگل شناسان ایران
 • انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
 • انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران
 • انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
 • انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
 • انجمن علمی بیماری های دهان و تشخیص ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی پزشکی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط